Brandskyddstillsyn 28 september

Ystadbostäder har en årlig brandskyddstillsyn i våra fastigheter. Detta för att se om vi följer de brandskyddsregler som finns. Här har både du som hyresgäst och vi som hyresvärd ett ansvar. Den 28 september är det tillsyn på Stora Västergatan 20-28, Västra Vallgatan 10-14 och Pottmakaregränd 1-2

Räddningstjänsten genomför tillsynen och finns det anmärkningar så är Ystadbostäder skyldiga att åtgärda dem. Hjälp oss att hålla våra hus brandskyddade!

Detta tittar vi bland annat på:

  • att det inte står brännbart material i trapphus
  • att saker inte står ivägen vid utrymning
  • att dörrar till källare och vindar hålls låsta
  • att det inte står saker i källar- eller vindsgångar
  • att det inte förvaras brandfarliga vätskor och däck i garage
  • att cyklar, rollatorer etc. förvaras på ett sätt så att det inte förhindrar utrymning
  • att räddningsvägar i bostadsområdet inte är blockerade

 

Publicerad 2021-09-15