Eventuell försäljning av bostadsfastigheter

Med anledning av artikeln i Ystads Allehanda där det skrivs om att Ystadbostäder behöver sälja bostadsfastigheter så vill vi göra ett förtydligande


nybygge

Ystadbostäders styrelse har ännu inte tagit beslut om att sälja några fastigheter.

Styrelsen behöver närmast ta beslut om att ta fram konsekvensanalyser vid en eventuell försäljning och att uppdra åt VD att upphandla en transaktionsrådgivare.

Försäljning av fastigheter behöver bara göras för att finansiera nyproduktion av fler bostadshus eftersom vi behöver fortsätta med våra planerade bostadsprojekt.

Publicerad 2019-11-27