Hyrorna för 2024 är klara

Hyreshöjningen blev 5,6%. De nya hyrorna gäller ifrån 1 februari 2024 Hyrorna gäller för lägenheter samt lokaler med förhandlingsklausul. Exempel: Är månadshyran 6000 kr kommer höjningen bli 336 kr/mån. Är månadshyran 8000 kr kommer höjningen bli 448 kr/mån. Ystadbostäder VD Jimmie Persson säger att de senaste två åren har varit utmanande för vårt bolag med betydligt ökade kostnader. Priserna på byggmaterial och andra avgifter har stigit med 15–30 %, och våra räntekostnader har också ökat. Trots att inflationen verkar stabilisera sig, förblir våra utgifter höga. Som hyresvärdar tar vi största delen av dessa extra kostnader på oss. Efter förhandlingar har vi kommit fram till en hyreshöjning på 5,6 %. Vi förstår att detta är en betydande ökning för våra hyresgäster, och vi har inte tagit detta beslut lättvindigt. Med tanke på den rådande kostnadsutvecklingen finns det tyvärr inget annat alternativ. Denna justering är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta underhålla och sköta fastigheterna effektivt och säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda högkvalitativ service. Med vänlig hälsning/ Jimmie Persson, VD

Publicerad 2023-12-19