Ombyggnad av Regementsgatan 2018-2019

Under 2018-2019 kommer Ystad Kommun att bygga om Regementsgatan. Detta kommer att beröra våra hyresgäster på Regementsgatan 32-34. Fortlöpand information om projektet finns på kommunens hemsida: ystad.se/regementsgatan

Under  2018-2019 kommer Ystad Kommun att bygga om Regementsgatan. Detta kommer att beröra våra hyresgäster på Regementsgatan 32-34. Fortlöpand information om projektet finns på kommunens hemsida: http://ystad.se/regementsgatan

Publicerad 2017-12-04