Reparations- och asfalteringsarbete

Under V40 utförs reparations- och asfalteringsarbete på två av Ystadbostäders parkeringar, Grönsaksgatan 1-27 och Trädgårdsgatan 18-24. Läs mer:

Måndagen den 4/10 Kl. 07:00 påbörjas arbetet på Grönsaksgatan och tisdagen den 5/10 kl 07:00 på Trädgårdsgatan. Tyvärr kan vi ej hänvisa till någon annan parkering under tiden.

Hela arbetet kommer att pågå fram till den 8/10 Kl.16:00 och därefter kan ni parkera på era platser igen. Skulle vi bli färdiga tidigare så sänder vi omgående besked till er via e-post.

Publicerad 2021-09-22