Hyror 2016

Ystadbostäders hyror för 2016

Trädgårdsgatan 20  Kv. Johan44Vi har förhandlat om en höjning av hyrorna 2016 och vår ambition har varit att begränsa höjningen i möjligaste mån utan att äventyra bolagets ekonomi.

Vårt behov av hyreshöjning beror främst på att vi har ett stort underhållsbehov samt
att vissa taxebundna kostnader ökat.

Hyrorna för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 0,65 %.
Höjning av hyrorna gäller fr.o.m. 2016-01-01.

Bilparkering i garage respektive på mark får en enhetlig hyressättning för respektive kategori och reglering sker senare under året.

Publicerad 2016-02-17