Renovering startar

I måndags påbörjades etablering av arbetsplatsen och ställningsmontage. Arbetet i huset kommer att pågå fram till slutet av april 2016 och utförs av Skanska Direkt.

Ställningen som byggs kring hela huset kommer att vara klar i mitten av vecka 33. Vissa arbetsmoment som därefter påbörjas; t.ex foglagning, byte av tegelbalkar och vissa takarbeten är dammiga. Ställningen kommer att stå kvar tills alla tak- & fasadarbeten är klara, troligen året ut. Vecka 34 kommer rivningsarbetena på vinden att starta. Då påbörjas även uppöppning av hål i yttertaket & i gavelväggen för att kunna få ut allt rivningsmaterial och längre fram kunna ta in allt nytt material. Dessa rivnings-/håltagningsarbetena är bullriga och dammiga.

När rivningsarbetet är klart på vinden påbörjas åtgärderna för att förbättra brandskyddet kring de befintliga vindslägenheterna och därefter inleds arbetet med de nya vindslägenheterna. Dessa arbeten kommer att pågå fram till vårvintern 2016.

 

Under vecka 33 påbörjas även fasadarbetena och yttertakarbetena. Dessa arbeten beräknas pågå året ut. Det bullrar & dammar när vi hugger ut de dåliga tegelstenarna/-balkarna.

 

Vecka 34 börjar även renoveringen av lägenheterna i trapphus A. Dessa arbeten tar ca 2 månader per trapphus. När de är klart i trapphus A får hyresgästerna från detta trapphus flytta tillbaka igen. Vissa målningsarbeten i trapphusen kommer troligen att utföras efter återflyttningen i trapphusen för att slippa alltför många skador på nymålade ytor.

Publicerad 2015-09-09, Uppdaterad 2016-02-17