tradgardsstad-bild-12-utsnitt.jpg

Tidplan

Preliminär tidplan 2017-2021

  • MAJ 2017 - Utskick av markanvisningsprogram
  • 16 JUNI 2017 - Intresseanmälan till Ystadbostäder
  • JUNI - AUG 2017 - Utvärdering av intresseanmälningar
  • AUG 2017 - Förhandlingar om markanvisningsavtal

Det växer i Ystad Trädgårdsstad. Planta med rotsystem

Etapp I
Bygglovsdialog sept - nov 2017
Byggstart juni 2018
Färdigställande juli 2019
Bomässa 4-18 augusti 2019

Etapp II
Bygglovsdialog aug - nov 2018
Byggstart juni 2019
Färdigställande nov 2020

Etapp III
Bygglovsdialog aug - nov 2019
Byggstart juni 2020
Färdigställande nov 2021


Marknadsföring

Gemensam marknadsföring kommer att gynna de enskilda projekten.
Bomässan 2019 skapar dessutom möjligheter för ytterligare exponering.

Kontaktuppgifter

AB Ystadbostäder
271 80 Ystad

Projektledare Ulf Karmebäck
ulf.karmeback@ystadbostader.se

Marknadschef Helén Nyquist
helen.nyquist@ystadbostader.se
Tel. 0411-577 415

För kvarter 1-3:
Mark-& exploateringschef Andreas Olsson
Ystads kommun
andreas.olsson@ystad.se
Tel. 0411-577 270

Publicerad 2017-04-26, Uppdaterad 2018-11-23