Väderleken

Ystadbostäders kontrakt med Ystads kommun upphör 30 november

Under ett antal år har Ystadbostäder hjälpt Ystads Kommun med uthyrning, hyresavisering och nyckelhantering på Väderlekens trygghetslägenheter. Från och med 1 december 2019 kommer Ystads Kommun själv att sköta detta.

Inom kort återkommer vi med kontaktuppgifter till den som fortsättningsvis kommer att hålla i uthyrningen av trygghetslägenheter på Väderleken.

Våra egna lägenheter på Tobaksgatan 14, Kv Åkerblom söker ni hos Ystadbostäder även i fortsättningen.

 

Publicerad 2019-10-08