Frihet till salu

Att bo med hyresrätt innebär både att vara fri att flytta när man vill efter tre månaders uppsägningstid och att vara fri från en rad arbetsuppgifter som kan kännas betungande.

Med hyran köper man frihet att använda sin fritid till annat än att måla fönster, klippa gräs, jaga hantverkare och att oroa sig för skadegörelse i en eller annan form på det egna huset. Det är vårt ansvar och vår uppgift att se till att dessa och alla de andra uppgifter som följer med skötseln av ett hus blir utförda snabbt och med minsta möjliga intrång på boende och trivsel.

Naturligtvis fritar detta inte våra hyresgäster från ansvaret att vårda och sköta både den egna bostaden och de allmänna utrymmena väl. Varsamhet och omtanke minskar inte bara risken för att akuta fel skall uppstå. Det betyder framför allt att trivseln, både den egna och grannarnas - ökar.

Publicerad 2023-07-04, Uppdaterad 2024-04-04