Mer än tak över huvudet

AB Ystadbostäder är ett 50-årigt fastighetsbolag med Ystadskommun som ensam ägare.


Vi äger och förvaltar f n ca 1400 bostäder, ett 70-tal lokaler och mer än
900 garage - och bilplatser i Ystads stad som alla upplåtes med hyresrätt.

Hyreskontraktet är mer än ett affärsmässigt avtal för oss. Det är en ömsesidig överenskommelse mellan företaget och våra hyresgäster om att samverka för bevarande av den trivsel som är förknippad med småskaligt boende i en ofta känslig kulturmiljö.

När man som vi äger och förvaltar bostäder och lokaler i både moderna hus och byggnader av kulturhistoriskt värde ställs det särskilt stora krav på service och underhåll.
Därför sätter vi en ära i att snabbt kunna åtgärda eventuella fel och brister som kan uppstå i samband med flitig användning.Ja, vi går så långt att vi vågar lämna garanti på snabb service. Detta är möjligt bl a beroende på den stab av kunniga och erfarna medarbetare som genom åren lärt känna våra fastigheter och deras underhållsbehov.

Att vara hyresgäst hos Ystadsbostäder innebär inte bara "att ha tak över huvudet". Det betyder också den trygghet det ligger i att ha en hyresvärd som känner ansvar inte bara för bostädernas och lokalernas tekniska standard utan också för kundernas trivsel och livskvalité.

Publicerad 2023-07-04, Uppdaterad 2024-04-04