Tilldelningsområdet

Nu är tilldelningen av byggrätter klar på Ystad Trädgårdsstad.

Exploateringsplan / Kvarter

Tilldelning markanvisning

Byggrätt Areal Expl BYA Vån BTA
1 2076 40 830 2,5 2076
2 1309 40 524 2,5 1309
3A 1276 40 510 2,5 1276
3B 1566 40 626 2,5 1566
3C 1755 40 702 2,5 1755
4A                            Ystadbostäder / bostäder - Etapp I
4B 1481 40 592 2,5 1481
5A                            Ystadbostäder / bostäder - Etapp II
5B 5092 30 1528 5,5 8402
5C 1208 40 483 2,0 966
6 4405 30 1322 5,0 6608
7                               Ystadbostäder / bostäder - Etapp III
8A 3616 30 1085 5,5 5966
8B                            Ystads kommun / särskilt boende

Ystad Trädgårdsstad - tilldelningsområde

Publicerad 2017-04-20, Uppdaterad 2017-09-19