tradgardsstad-bild-12-utsnitt.jpg

Bilagor

Bilagor för nedladdning

 

Detaljplan Dnr: (BR: 2008.0807-214), 2013/266

Illustrationsplan (Laga kraft 2016-02-18)

Planbeskrivning 2015-11-08 (Antagen av: Kf 2016-01-21. §7.

Geoteknisk undersökning (Geoexperten i Skåne AB, 2014-03-27)

Miljöteknisk markundersökning (Ramböll, 2013-04-25)

PQ Geoteknik och miljö 2015-10-09

Geoexperten PM Radon 2014-04-04

Utdrag / Primärkarta

Kvalitetsprogram / ”Gröna punkter”

Formulär för intresseanmälan

Markanvisningsavtal

Broschyr

 

Publicerad 2017-04-26, Uppdaterad 2019-08-05