tradgardsstad-bild-12-utsnitt.jpg

Intresseanmälan

Byggherrar som önskar marktilldelning ska skicka in intresseanmälan till AB Ystadbostäder.

Intresseanmälan ska innehålla följande:

1. Beskrivning av byggherren.
Uppgifter om företaget samt ekonomisk information som visar företagets förmåga att genomföra projektet.

2. Referensprojekt som visar företagets förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt

3. Önskemål om byggrätter i fallande prioriteringsordning

4. Beskrivning av hur eventuella hyresrätter ska förvaltas långsiktligt i ett hållbarhetsperspektiv

5. Förmåga till projektutveckling och nytänkande

6. Val av arkitekt

Intresseanmälan ska ha inkommit senast

2017-06-16 och skickas till:
AB Ystadbostäder
271 80 Ystad

Alternativt per epost till markanvisning@ystadbostader.se
Kuvertet/epost ska märkas ”Markanvisning Ystad Trädgårdsstad”

Utvärdering av intresseanmälan

AB Ystadbostäder och Ystad kommun har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de intressenter man önskar gå vidare med.

Utvärderingen utförs av utsedd arbetsgrupp, där bl.a. kommunens stadsarkitekt och exploateringschef ingår.

En blandning av byggherrar och olika upplåtelseformer efterfrågas. Hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter resp. ägarlägenheter – men även gärna nya boendekoncept.

Utvalda byggherrar kommer att bjudas in till separata möten under augusti 2017. Detta för att ytterligare säkerställa projektets höga ambitioner innan undertecknande av markanvisningsavtal kan ske.

Intresseanmälan som inkommer efter angivet datum utvärderas inte.

Ladda ner ifyllningsbar intresseanmälan (.pdf)

Publicerad 2017-04-21, Uppdaterad 2019-08-05