Flygbild

Området har tidigare varit en plantskola som på ett naturligt sett nu skapat förutsättningar för en grön stadsdel. Den redan uppvuxna och gröna karaktären bevaras genom att ny bebyggelse planeras med hänsyn till befintlig vegetation.

tradgardsstad-bild-2-karta.jpg

ETAPP 1 – Hus i trädgårdsstad
I den norra delen planeras radhus, kedjehus eller parhus
i 2-3 våningar. I dess närhet finns också rester av en
trädgård som utvecklats till ett naturlikt område med en
rik och varierad flora med stora träd. (Dammhejdan)

ETAPP 2–3 – Hus i park
I den västra och södra delen av området kommer flerbostadshus
i 5-6 våningar att byggas. Här finner man
även ett grönområde med en parkliknande karaktär
med träd av blandat ursprung. (Abrahamsfältsparken)

Publicerad 2018-11-26, Uppdaterad 2019-08-05