Arbete på gång

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Pågående arbeten på elnätet i Ystad

 

Februari 2023
- Byte av nätstation i Svarte
- Mätarbyte pågår
- Inkoppling nya elserviser exploateringsområden

Gatubelysning
- Byte styrsystem

 

Juni
- Transformatorbyte på landsbygden
- Felavhjälpning efter kabelfel 10 maj
- Mätarbyte pågår på landsbygden
- Inkoppling nya elserviser exploateringsområden

Gatubelysning
- Källesjö lekplats, ny gatubelysning
- Byte styrsystem

 

Mars
- Ny nätstation i Öja Industriområde
- Förstärkning av elnätet i Fritidsparken

Gatubelysning
- Fritidsparken, ny belysning
- Missunnavägen, ny gatubelysning
- Korshejdans lekplats, ny belysning
- Trädgårdsstaden, byte av stolpar och armaturer

 

Januari 2022
- Södra Dragongatan, utbyte elkablar och skåp.
- Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt
- Förstärkning av elnätet Västra Sjöstaden, Snögatan

Gatubelysning
- Ny belysning Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt
- Södra Dragongatan, ny gatubelysning

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2023-09-04

Driftinfo

 

Cirkel föranmälan installatörer