Följ bygget av nya ackumulatortanken på webbkamera

Under 2016 startade bygget av vår ackumulatortank på Koppargatan vid värmeverket Anoden. Som den ser ut nu färdigställdes under hösten 2017 då ackumulatortanken togs i drift. Det som återstår är en beklädnad med ett cortén liknande fasad. Du följa bygget med vår webcam!

Ackumulatortanken

Fakta om ackumulatortanken:

• Höjd 63 meter
• Diameter 14 meter
• Volym ca 6700 m3
• Energilagring ca 400 MWh
• Solceller på toppen, eleffekt på 21 kW.
• Funktion: Energilagring och utjämning av
fjärrvärmeproduktion mot fjärrvärmelasten

Det vi ser idag av ackumulatortanken är den "tekniska"plåten. Denna plåt skall skydda mot väder och vind.

Utanför den tekniska plåten skall där monteras ett skal bestående av corténplåt eller liknande som har en brunaktig färg och med specifika hålbilder. Belysning skall också monteras, för att skapa ljuseffekter genom hålen.

Publicerad 2016-05-23, Uppdaterad 2017-03-24