Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Några pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

Juli: Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg V Sjöstaden, N Zinkgatan, Enrax Aulingatan och Bilprovningen.

Fastighet på Oskarsgatan har kopplats in vilket krävde ett större avstängningsområde.

Fastigheter på Norra och Västra Propellergatan skall anslutas. Träd vid gatan skall fällas.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1 skall anslutas till fjärrvärmenätet (Dragongatan/Industrigatan).

Maj: Padelhallen och fastigheter på Värngränd kopplas in under tisdag/onsdag vecka 19.

Anslutning av fastigheter på Pilgrimsgatan och Pantzargatan.

Sammanlagt 10 anslutningar på Propellergatan, Norra och Västra, skall anslutas till fjärrvärmenätet. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan skall fällas.

Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser: Värngränd, Oskarsgatan större fastighet, Bosses Bygg V Sjöstaden och Bilprovningen

Mars: Installation av 3 st VVX i Hasselgatan, Aulingatan och Hagermansgatan.

Propellergatan, 6 styck skall anslutas till fjärrvärmenätet, serviser.

Maskinisten 1, Dragongatan/Industrigatan, byggnationen skall anslutas till fjärrvärmenätet.

Ica Supermarket, Elgiganten och fastighet på Klostergatan skall anslutas till fjärrvärmenätet. 

Grävning pågår för fjärrvärmeanslutning i Hagermansgatan, inom kort påbörjas grävning i Thorssons väg och Pilgrimsgatan.

Februari: Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Västra Sjöstaden. Bosses Bygg ansluter husen som byggs i Hagelgatan.

Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Ystad. På Haugesundsgatan har fyra nya kunder anslutits.

Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Ystad. I Köpingebro pågår återställning efter anslutning av fjärrvärmekund.

Januari 2019: Vecka 1, inga avbrott i leveranserna och inga grävningar pågår för anslutning av fjärrvärmekunder. Ackumulatortanken har hjälpt till så att ingen RME har behövts användas under några kalla morgnar med minusgrader.

December 2018: Anslutning av Brf Götens lägenheter i Gjuteriområdet till fjärrvärmenätet. Kommer avslutas innan helgerna, inga schakt kommer vara öppna.

Ackumulatortanken har hjälpt till att minska användningen av RME (biodiesel, som består av vegetabiliska oljor, här rapsolja) under några kalla morgnar med minusgrader.

Ingen Eo1 (eldningsolja 1, typ diesel) har använts i fjärrvärmeproduktionen.

November 2018: Under vecka 47 kommer en termografering utföras av fjärrvärmenätet, man tar bilder med en kamera som känner av temperaturen. Detta betyder att en av våra bilar kommer cirkulera på Ystads gator och i olika områden med en värmekamera på taket under nattetid.

Fritidsbadet, i samband med ombyggnaden, skall vi ta bort fjärrvärmemätningen och våra rör inne i fastigheten. Grävning startad under vecka 44, problem som uppstod var att man hittade två nergrävda oljetankar, sanering pågår.

Fjärrvärmeledningen i hamnen (förstärkningsledningen DN 150) är klar, återställning pågår. Helt klar under vecka 47.

Grävning pågår i Gjuteriområdet för anslutning av Brf Götens lägenheter. Första etappen av fyra är klar, arbetet fungerar smidigt. Vi beräknar att tre av etapperna kommer utföras och färdigställas under detta år.

Oktober 2018: Förstärkningsledningen, DN 150, i hamnen kopplades in under måndag 22 oktober. Differenstryckmätningen i hamnen visade på bra värden, återstår att se effekten av denna ledning då vi har högre last på fjärrvärmenätet.

Gjuteriet Brf, grävning hos dem är igång, startade måndag 22 oktober. Arbetet uppdelat i 4 etapper, gäller ett 30-tal serviser. Preliminärt svetsning av första etappen under vecka 44.

Trädgårdsstaden: Fjärrvärmeledningen är nu inkopplad och drifttagen.

Fritidsbadet, i samband med ombyggnaden skall vi ta bort fjärrvärmemätningen och våra rör inne i fastigheten. Grävningen kommer starta under vecka 44.

Bejersgatan, Klostergatan, Tobaksgatan, Apostelgatan och Trumslagaregatan: Fjärrvärmerör in i fastigheter, serviser, grävning och svetsning.

September/oktober 2018: Kontroll av fjärrvärmecentraler utförs på bl a Cardellgatan och Stora Västergatan.

September 2018: Fler anslutningar till fjärrvärmenätet på Rödkålsgatan, Apostelgatan och Klostergatan.

Augusti/oktober 2018: Förstärkningsledningen, DN 150, pågår i hamnen, uppdelat i tre etapper (västra, mitten, östra). Grävning påbörjad måndag 27 augusti från det östra hållet. Östra och västra etapperna är klara, grävningen i mitten är klart, svetsning pågår. Planerar inkoppling av denna etapp under vecka 43.

2017/2018: Regementsgatan, i samband med ombyggnaden av gatan så har också fjärrvärmerören fått flyttas.

2017/2018: Trädgårdsstaden, i samband med den utbyggnad som sker i området följer fjärrvärmen med.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2019-07-26

Grön cirkel beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel nyheter