Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

December: Påbörjat grävning i Palme Lydersgatan och Sankt Knutsväg

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Rödkålsgatan och Ö Ankargatan

Fortsatt många förfrågningar om fjärrvärme

 

November: Brf, Spiltgången, klart och återställt.

Gamla Källesjö, ca 15 intresserade. Detta projekt är klart och återställt, asfalt kvarstår.

I Köpingebro, Lachmannsväg, skall 2 större hyresfastigheter anslutas till fjärrvärmen. Detta planeras påbörjas under vecka 42. Återställning pågår, extern entreprenör.

Gamla Källesjö, fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 intresserade. I detta projekt är det färdiggrävt, nu pågår återställning. Yvå serviser kvar som skall anslutas.

Lemkegatan och Titangatan, dessa är anslutna och återställning kommer ske efterhand.

Hälsogränd ansluten och klar.

 

Oktober: Förfrågan från Brf på Ardennergatan om anslutning till fjärrvärme, 20 hushåll, alla vill ansluta sig. Detta projekt pågår.

Brf Spiltgången, 5 hushåll, skall anslutas till fjärrvärme. Dessa två projekt är inkopplade och återställning skall påbörjas.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, Blekegatan, Hälsogränd, Lemkegatan, Palme Lydersgatan, Rödkålsgatan, Sankt Knutsväg, Titangatan och Ö Ankargatan.

Industrigatan, fjärrvärme förläggs i samband med VA:s projekt i gatan. Detta kommer stärka redundansen i fjärrvärmenätet. Denna ledning kopplades in under torsdag 6 oktober och vi ser att den ger oss ett lägre framledningstryck vilket är positivt.

Extremt många förfrågningar om fjärrvärme.

Industrigatan, fjärrvärme förläggs i samband med VA:s projekt i gatan. Detta kommer stärka redundansen i fjärrvärmenätet. Denna ledning kopplades in under torsdag 6 oktober.

Fjärrvärmeanslutningarna på Ardennergatan och Spiltgången är påbörjade nu.

I Köpingebro, Lachmannsväg, skall 2 större hyresfastigheter anslutas till fjärrvärmen. Detta planeras påbörjas under vecka 42.

Återställning och allt klart på Bejersgatan, N Kompassgatan, Tegnérgatan och Stora Östergatan.

Extremt många förfrågningar om fjärrvärme.

 

September: Återställning efter inkoppling av fjärrvärme pågår på Bejersgatan, Tegnérgatan och Stora Östergatan.

I Köpingebro, Lachmannsväg, skall två större hyresfastigheter anslutas till fjärrvärmen.

Generellt sett är det extremt många förfrågningar om fjärrvärme.

Förfrågan från Brf på Ardennergatan om anslutning till fjärrvärme, 20 hushåll, alla vill ansluta sig. Informationsmöte har genomförts med de intresserade.

Brf på Spiltgången med fem hushåll skall också anslutas till fjärrvärme.

Nya förfrågningar om fjärrvärme och beställningar Bejersgatan, Blekegatan, Hälsogränd, N Kompassgatan, Tegnérgatan, Rödkålsgatan, Titangatan, Ö Ankargatan och Palme Lydersgatan.

Gamla Källesjö, fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 intresserade. Andra etappen är påbörjad och schaktning/svets av serviser pågår.

 

Juli/augusti: Nya förfrågningar om fjärrvärme och beställningar Bejersgatan, Blekegatan, Rödkålsgatan och Palme Lydersgatan.

Gamla Källesjö, fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 är intresserade. Första etappen är avslutad och schakten åter höljda under semesteruppehållet.

 

Juni: Klart efter anslutningar på Skolgatan, Surbrunnsvägen och Thorsonsväg.

Gamla Källesjö, fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 är intresserade. Projektet är igång och grävningen kommer pågå under våren/sommaren. Två avstängningsventiler monterade till denna etapp.

Förfrågan från Brf på Ardennergatan om anslutning till fjärrvärme, 20 hushåll, 11 st vill ansluta sig. Brf, Spiltgången 5 hushåll, skall anslutas.

Nya förfrågningar om fjärrvärme och beställningar Bejersgatan, Blekegatan, Bruksgatan, Skolgatan (uppgrävt, svets utförs v 23), Surbrunnsvägen (inkopplad 1/6, återställning pågår) och Thorsonsväg (inkopplad 1/6, svets JK, återställning pågår).

 

Maj: Gelbgjutaregränd inkopplad och klar.

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme

Nya förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Blekegatan, Bruksgatan, Skolgatan, Surbrunnsvägen och Thorsons väg.

Samtal förs om fjärrvärme med enbostadsförening på Spiltgången och villa på Bejersgatan.

 

April: I Hedeskoga på Klövergränd, skall 4 hus anslutas till fjärrvärme.

Förfrågan från en Brf på Ardennergatan om anslutning till fjärrvärme, 20 hushåll.

3 fastigheter på Möllevångsgatan har anslutits. Markåterställningsarbete klart, installationer av fjärrvärmeväxlare skall också utföras.

Nya förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Surbrunnsvägen, Blekegatan, Skolgatan och Gelbgjutaregränd.

Samtal förs om fjärrvärme med en bostadsförening på Spiltgången.

I Gamla Källesjö fortsätter vi kolla av intresset av anslutning till fjärrvärme. Projekteringen av denna fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 intresserade, kommer påbörjas under våren 2022. Fjärrvärmerör är levererade.

 

Mars: Under veckan ansluts tre fastigheter på Möllevångsgatan. Markåterställningsarbete pågår.

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme.

Samtal förs om fjärrvärme med en bostadsförening på Spiltgången.

I gamla Källesjö fortsätter vi att ta kontakt med boende angående intresset av anslutning till fjärrvärme, projekteringen av denna fjärrvärmeutbyggnad kommer påbörjas under våren 2022.

Nya förfrågningar om fjärrvärme på Surbrunnsvägen, Blekegatan, Skolgatan, Gelbgjutaregränd och Möllevångsgatan.

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme.

Hedeskoga, Klövergränd, 3 hus skall anslutas.

Samtal förs om fjärrvärme med en bostadsförening på Spiltgången.

Arbetet med att byta fjärrvärmemätare: Nu byter vi fjärrvärmemätare i egen regi när restriktioner är borttagna men vi behåller våra försiktighetsåtgärder. De långa leveranstiderna för fjärrvärmemätarna förhindrar/fördröjer arbetet. Vi har beställt ytterligare 200 mätare, preliminär leveranstid i slutet av augusti.

 

Februari: Fjärrvärmenätet byggs ut i Västra Sjöstaden. Arbetet med förstärkningsledning i det nya området är nästan klart, återställningsarbete pågår.

I Gamla Källesjö fortsätter vi kolla av intresset för anslutning till fjärrvärme, denna fjärrvärmeutbyggnad kommer startas under våren 2022.

Arbetet fortsätter för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 540 st överförda. Långa leveranstider på fjärrvärmemätare.

 

Januari 2022: Fjärrvärmekunder på Haselgatan och Tobaksgatan har anslutits. Återställning pågår.

Anslutit fjärrvärmekund under torsdagen, Hasselgatan.

Nya förfrågningar för anslutning av villor på Möllevångsgatan och Bruksgatan.

Fjärrvärmenätet byggs ut i Västra Sjöstaden för det nya området som skall bebyggas. Arbetet med denna förstärkningsledning är nästan klart, återställningsarbete pågår.

Anslutning av fjärrvärmekunder på Fjädergränd, Holländaregatan, Kapellgatan, Skansgatan och Sturegatan - allt återställt och klart.

VVX-installationer, flertal beställda, några där en fjärrvärmeservis redan finns. Många ringer och vill koppla in fjärrvärme.

 

December: Nya förfrågningar för anslutning av villor, Möllevångsgatan och Bruksgatan.

Många ringer och vill koppla in fjärrvärme.

Anslutning av fjärrvärmekunder Fjädergränd, Holländaregatan, Kapellgatan, Skansgatan och Sturegatan,  inkoppling pågår. Färdigställs under nästa vecka.

Hasselgatan i Ystad skall anslutas till fjärrvärme, nu planeras det för tidpunkt.

I Gamla Källesjö tas kontakt med boende och stämmer av kring intresset av anslutning till fjärrvärme. Utbyggnaden kommer startas upp under våren 2022.

Arbetet med att byta fjärrvärmemätare: Nu byter vi dem i egen regi igen när restriktioner är borttagna men vi behåller våra försiktighetsåtgärder.

 

November: Anslutning av fjärrvärmekunder på Skansgatan och Fjädergränd, inkoppling pågår.

Fjärrvärmenätet byggs ut i Västra Sjöstaden för det nya området som skall bebyggas.

Sturegatan, förfrågan görs om anslutningar till fjärrvärme. Klart att 3 kunder/hus skall anslutas.

Arbetet fortsätter för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 500 st överförda. Långa leveranstider på fjärrvärmemätare.

 

Oktober: Villa på Hemvägen och Sandvägen i Köpingebro samt på Hasselgatan i Ystad skall anslutas till fjärrvärme. Planerat till vecka 45.

Surbrunnsgatan, fjärrvärmerör är kallförlagda, återstår en etapp då dessa kommer sammankopplas.

Arbetet fortsätter för att få över alla våra fjärrvärmemätare i eget mätinsamlingssystem. För tillfället är 494 överförda. Långa leveranstider på fjärrvärmemätare.

Nu byter vi fjärrvärmemätare igen i egen regi när restriktioner är borttagna (vi behåller naturlitvis våra försiktighetsåtgärder).

Gamla Källesjö, arbetet fortsätter med att kontakta boende och stämma av intresset för anslutning till fjärrvärme.

På Surbrunnsvägen skall fjärrvärmerör förläggas i nästa etapp som nu pågår.

Trädgårdsstaden, 22 villor är påbörjade att byggas. Orangeriet, dessa skall anslutas till fjärrvärmenätet och det planeras för att ansluta de sista husen.

 

September: Arbete pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 476 styck överförda.

Tobaksgatan, villa ansluts till fjärrvärme under torsdag 2 september.

Villa på Hemvägen i Köpingebro och på Vetegatan i Hedeskoga skall anslutas.

I Gamla Källesjö tas kontakt med boende i området och frågar om intresset av anslutning till fjärrvärme - projektering pågår.

Trädgårdsstaden, 22 villor är påbörjade att byggas, Orangeriet, dessa skall anslutas till fjärrvärmenätet, totalt förberett för 11 st. anslutningar.

Förfrågan om anslutning till fjärrvärme görs i Handskmakaregatan där 3 villaägare har sagt ja till fjärrvärme, ansluts under nästa vecka.

En villa på Hasselgatan skall anslutas men flyttas fram p g a VA-grävning.

 

Juli/augusti: Tobaksgatan, villa skall anslutas till fjärrvärme.

Trädgårdsstaden, 22 villor är påbörjade att byggas. Orangeriet, dessa skall anslutas till fjärrvärmenätet, totalt förberett för 11 anslutningar.

Köpingebro, villa på Hemvägen skall anslutas till fjärrvärme.

Förfrågan om anslutning till fjärrvärme görs på Handskmakaregatan, tills nu har 3 villaägare sagt ja till fjärrvärme och kontrakt är skrivna.

Gamla Källesjö, kontaktar boende och stämmer av intresset för anslutning till fjärrvärme.   

 

Juni: Trädgårdsstaden, 22 villor skall påbörjas byggas. Orangeriet, skall anslutas till fjärrvärmenätet, 4 st är anslutna. Ytterligare 7 hus anslutna i detta projekt.

Förfrågan om anslutning till fjärrvärme görs i Handskmakaregatan, hittills har 3 villaägare sagt ja till fjärrvärme.

Deltagit i uppstartsmöten för Surbrunnsvägen, fortsätter med etapp 3 där fjärrvärmerör skall förläggas till Industrigatan.

Arbete med att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy fortlöper. Nu är ca 462 styck överförda.

Förfrågningar om anslutning av villor till fjärrvärmenätet: Harmonigatan 2 st och Absalons gata 2 st. Odengatan, 2 st kunder anslöts under tisdag 1 juni, svets i egen regi.

Arbetet med att byta fjärrvärmemätare, Elprojekt Syd AB har en lista att jobba efter, gäller de fjärrvärmemätare där vi ej får in värden i det gamla systemet Mactor.

 

Maj: Förfrågningar om anslutning av villor till fjärrvärmenätet. Harmonigatan 2 st, Odengatan 2 st och Absalons gata 2 st. Grävning för dessa serviser kommer påbörjas inom kort.

Förfrågan om anslutning till fjärrvärme kommer göras i Handskmakaregatan, fyra villaägare intresserade.

Fjärrvärmeläcka lokaliserad på Katthultsgatan. Den åtgärdades under onsdag 20 maj, samtidigt justerades servisens anslutning till huvudledningen.

Arbete med att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy fortlöper. Nu är ca 430 styck överförda.

Trädgårdsstaden, där 22 villor skall byggas (Orangeriet) skall anslutas till fjärrvärmenätet, nu är 4 styck av 7 anslutna.

Förfrågan om fjärrvärme från Brf väster om Göten, ca 52 bostäder.

 

April: Misstanke om en fjärrvärmeläcka på Katthultsgatan, den grävdes fram under onsdag 28 april och en spricka i ett rör kunde noteras.

Förfrågningar om anslutning av villor till fjärrvärmenätet: Harmonigatan 2 st, Odengatan 2 st och Absalons gata 2 st. Överenskommet med allt om tidpunkt och utförande. 

Trädgårdsstaden, 22 villor påbörjas byggas efter påsk. Orangeriet, skall anslutas till fjärrvärmenätet.

Vi hade en större läcka i fjärrvärmenätet vid Österportskolan, Blekegatan. Grävde torsdag/fredag (25-26 mars) för att lokalisera exakt var läckan var. Läckan var på framledningen som går över Blekegatan från Österportskolan. Tisdag 30 mars, gatan stängdes av och frigrävning av rören utfördes, under onsdagen byttes röret ut mot ny 12 m sektion, 3 skarv svetsades. Torsdag 1 april, skumning av röret och återställning av markmassor för att kunna öppna gatan.

 

Mars: Onsdag 24 mars monterades en lösning för återpumpning av oljeläckaget från axeltätningen till oljetanken på Againity-maskinen. Maskinen åter i drift, levererar 250 kWel.

Anslutning av parhus på Gustafsgatan är klart.

Deltagit i uppstartsmöten för Surbrunnsvägen, klara med etapp 1, vi är med när etapp 3 och 4 skall grävas.

Måndag 15 mars åtgärdades axeltätningen på Againity-maskinen. Den driftsattes tisdagen efter lunch, levererar 250 kWel.

Anslutningarna till fjärrvärmenätet från två villor på Harmonigatan utförs under våren.

Arbete pågår för fullt med att få över alla våra fjärrvärmemätare i eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 343 överförda.

Arbetet med att byta fjärrvärmemätare, Ystad Rörtjänst AB och Elprojekt Syd AB har varsin lista att jobba efter. På listorna finns de fjärrvärmemätare där vi inte får in värden i det gamla systemet Mactor. Gäller ett 50-tal fjärrvärmemätare.

Arbete pågår med att placera ut 2 koncentratorer för vårt mätinsamlingssystem READY. En i Maria kyrkans torn.

Torsdag 4 mars startas Againity maskinen upp några timmar för test av elproduktion, levererade 160 kW, stoppades för kontroll av en axeltätning.

 

Februari: Förfrågan om fjärrvärme, brf väster om Göten, ca 52 bostäder.

Arbetet pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 311 styck överförda.

 

Januari 2021: Ombyggnaden av Surbrunnsvägen, vi inväntar etapp 3 och 4 där vi skall vara med och gräva för fjärrvärmen.

Förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet från två villor på Harmonigatan.

Installation av ny fjärrvärmecentral till ny fjärrvärmekund på Surbrunnsvägen.

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen, på Gustafsgatan utför vi skumning under vecka 2.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2022-12-02

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo