Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Några pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

December: Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

November: Ystads Rörtjänst AB utför installationer av 5 st fjärrvärmecentraler.

Grundström, Ystad Bostäder, påbörjar grävning för fjärrvärme till deras fastighet under V47, inkoppling V48.

Norra och Västra Propellergatan, sammanlagt 10 st som skall anslutas till fjärrvärmenätet, serviser. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan som skall fällas. Avvaktar.

Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg i Västra Sjöstaden, Enrax Aulingatan och Bilprovningen. HSB Brf i Trädgårdsstaden skall anslutas, 3 hus, 87 lgh.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1, är nu anslutna till fjärrvärmenätet, Dragongatan/Industrigatan. Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

Ankargatan skall justeras, vi är med och frågar fastighetsägare. Ystad Industrifastigheter skall anslutas till fjärrvärme och Wahlgrens Fastigheter har gett positivt preliminärt svar. Väntar på ett formell beställning.

6 st installationer av fjärrvärmecentraler är överlämnade till den nya entreprenören, Ystads Rörtjänst AB. 1 är utförd, resterande genomförs inom 1- 2 veckor.

Oktober: Avvaktar Länsstyrelsens svar för Norra och Västra Propellergatans anslutning till fjärrvärmenätet.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen fortsätter, vi bygger en förstärkningsledning i gatan.

För Ankargatan väntar vi på en formell beställning innan arbete kan påbörjas.

6 styck installationer av fjärrvärmecentraler ligger på vänt till den nya entreprenören, Ystads Rörtjänst AB. Dessa är överlämnade och installeras inom 1-2 veckor.

September: Norra och Västra Propellergatan, sammanlagt 10 st skall anslutas till fjärrvärmenätet. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan skall fällas.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1, skall anslutas till fjärrvärme. Dragongatan/Industrigatan. Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen, då är vi med, bygger en förstärkningsledning i gatan.

Ankargatan skall justeras, vi är med och frågar fastighetsägare, Ystad Bostäder och Wahlgrens Fastigheter, om anslutning till fjärrvärme.

Juli: Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg V Sjöstaden, N Zinkgatan, Enrax Aulingatan och Bilprovningen.

Fastighet på Oskarsgatan har kopplats in vilket krävde ett större avstängningsområde.

Fastigheter på Norra och Västra Propellergatan skall anslutas. Träd vid gatan skall fällas.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1 skall anslutas till fjärrvärmenätet (Dragongatan/Industrigatan).

Maj: Padelhallen och fastigheter på Värngränd kopplas in under tisdag/onsdag vecka 19.

Anslutning av fastigheter på Pilgrimsgatan och Pantzargatan.

Sammanlagt 10 anslutningar på Propellergatan, Norra och Västra, skall anslutas till fjärrvärmenätet. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan skall fällas.

Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser: Värngränd, Oskarsgatan större fastighet, Bosses Bygg V Sjöstaden och Bilprovningen

Mars: Installation av 3 st VVX i Hasselgatan, Aulingatan och Hagermansgatan.

Propellergatan, 6 styck skall anslutas till fjärrvärmenätet, serviser.

Maskinisten 1, Dragongatan/Industrigatan, byggnationen skall anslutas till fjärrvärmenätet.

Ica Supermarket, Elgiganten och fastighet på Klostergatan skall anslutas till fjärrvärmenätet. 

Grävning pågår för fjärrvärmeanslutning i Hagermansgatan, inom kort påbörjas grävning i Thorssons väg och Pilgrimsgatan.

Februari: Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Västra Sjöstaden. Bosses Bygg ansluter husen som byggs i Hagelgatan.

Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Ystad. På Haugesundsgatan har fyra nya kunder anslutits.

Gräver för anslutning av nya fjärrvärmekunder i Ystad. I Köpingebro pågår återställning efter anslutning av fjärrvärmekund.

Januari 2019: Vecka 1, inga avbrott i leveranserna och inga grävningar pågår för anslutning av fjärrvärmekunder. Ackumulatortanken har hjälpt till så att ingen RME har behövts användas under några kalla morgnar med minusgrader.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2019-12-06

Grön cirkel beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel nyheter