Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

Mars: Anslutningarna till fjärrvärmenätet från två villor på Harmonigatan utförs under våren.

Arbete pågår för fullt med att få över alla våra fjärrvärmemätare i eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 343 överförda.

Arbetet med att byta fjärrvärmemätare, Ystad Rörtjänst AB och Elprojekt Syd AB har varsin lista att jobba efter. På listorna finns de fjärrvärmemätare där vi inte får in värden i det gamla systemet Mactor. Gäller ett 50-tal fjärrvärmemätare.

Arbete pågår med att placera ut 2 koncentratorer för vårt mätinsamlingssystem READY. En i Maria kyrkans torn.

Torsdag 4 mars startas Againity maskinen upp några timmar för test av elproduktion, levererade 160 kW, stoppades för kontroll av en axeltätning.

 

Februari: Förfrågan om fjärrvärme, brf väster om Göten, ca 52 bostäder.

Arbetet pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. För tillfället är 311 styck överförda.

 

Januari 2021: Ombyggnaden av Surbrunnsvägen, vi inväntar etapp 3 och 4 där vi skall vara med och gräva för fjärrvärmen.

Förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet från två villor på Harmonigatan.

Installation av ny fjärrvärmecentral till ny fjärrvärmekund på Surbrunnsvägen.

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen, på Gustafsgatan utför vi skumning under vecka 2.

 

December: Ystad Rörtjänst AB arbetar med att byta de fjärrvärmemätare där vi ej får in värden i det gamla systemet Mactor, ett 70 tal mätare måste bytas. Vi tar hjälp av ytterligare extern kraft, Elprojekt Syd AB.

Status ombyggnad Surbrunnsvägen och Gustafsgatan: Fjärrvärme är med, deltagit i uppstartsmötena. Surbrunnsvägen, fjv-rör framgrävda, svets och inkoppling torsdag vecka 51, skumning 21-23/12. Gustafsgatan grävning vecka 48-50, svets vecka 51 och skumning vecka 2.

Förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet inkomna från villaägare på Odengatan och Handskmakaregatan.

 

November: Brevutskick till ett antal fjärrvärmekunder om deras höga returtemperatur som vi försöker sänka.

Öja Industriområde, Svets och Tillbehör AB, skall ansluta deras nybyggnation till fjärrvärmen på fastighet Cylindern 2, ingjutningsböjar levererade.

Ombyggnad Surbrunnsvägen och Gustafsgatan där fjärrvärme varit med och deltagit i uppstartsmötena, där gäller grävning på Gustafsgatan under vecka 48-50, svets vecka 51 och skumning vecka 2.

Förfrågningar från villaägare på Horsagatan, Lavendelvägen, Tenngjutaregatan och parhus på Gustafsgatan om anslutning till fjärrvärmen. När detta skrivs, fredag 20 november, har både Lavendelvägen och Horsagatan kopplats in.

Postnords nya terminal i Öja Industriområde har förberett med en fjärrvärmeservis. Detsamma gäller för Erlandsson Bygg.

Svets och Tillbehör AB i Öja Industriområde skall ansluta deras nybyggnation till fjärrvärme på fastighet Cylindern 2.

Arbete fortsätter för att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy. Ystad Rörtjänst AB arbetar med att byta de mätare där vi inte får in värden i det gamla systemet Mactor. Ca 80 fjärrvärmemätare måste bytas. Vi frågar ytterligare extern kraft för hjälp.

 

Oktober: Förfrågan från villaägare på Horsagatan och Lavendelvägen om anslutning till fjärrvärmen.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen och Gustafsgatan, då är vi på fjärrvärme med och har deltagit i uppstartsmötena.

Nya förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser, har inkommit.

Ytterligare tre förfrågningar om fjärrvärme i Öja Industriområde.

Månadsavläsning, alla rutiner med inläsning och överföringar har fungerat.

Ystad Rörtjänst har påbörjat bytet av fjärrvärmemätare, ett 70-tal skall bytas och 5-6 är bytta under veckan. Fungerar nu med apparna för bytesdokumentationen.

Arbete med egna mätinsamlingssystemet, READy, fortsätter. Nu har en förstärkningsantenn på fastighet, Väderleken, monterats.

Bosses Bygg, V Sjöstaden, sista huset ansluts under fredag 2 oktober. Nu är alla 8 flerbostadshus anslutna till fjärrvärme.

Scan Bygg, Hygrometern, V Sjöstaden kopplades in under onsdag 30 september.

HSB Brf Blomstra, Trädgårdsstaden, förberedelser gjorda för inkoppling av fjärrvärme, förlägger fjärrvärmerören under vecka 44. Skall ansluta 3 hus, 87 lgh.

Brf Leanderklockan, Trädgårdsstaden, ett av tre hus ansluts till fjärrvärmen under fredag 2 oktober - alla tre hus är nu anslutna till fjärrvärmen.

 

September: Några förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg V Sjöstaden, har anslutit ett hus till på Högtrycket, ett hus kvar.  HSB Brf Blomstra i Trädgårdsstaden skall anslutas, 3 hus, 87 lgh.

PostNords nya terminal i Öja Industriområde, har förberett med en fjärrvärme servis. Det samma gäller för Erlandsson Bygg i Öja Ind., kontor/industrilokal.

Antal fjärrvärmemätare i egna mätinsamlingssystemet, READy, fortsätter. Nu är ca 150 st i detta system. Arbete pågår med mätarbytesprocessen, problem med appen för MFU, lyckad test genomförd.

Ystad Rörtjänst AB påbörjar bytet av fjärrvärmemätare, ett 50-tal (de där vi inte får in något värde).

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2021-03-05

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo