Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Några pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

Oktober: Förfrågan från villaägare på Horsagatan och Lavendelvägen om anslutning till fjärrvärmen.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen och Gustafsgatan, då är vi på fjärrvärme med och har deltagit i uppstartsmötena.

Nya förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser, har inkommit.

Ytterligare tre förfrågningar om fjärrvärme i Öja Industriområde.

Månadsavläsning, alla rutiner med inläsning och överföringar har fungerat.

Ystad Rörtjänst har påbörjat bytet av fjärrvärmemätare, ett 70-tal skall bytas och 5-6 är bytta under veckan. Fungerar nu med apparna för bytesdokumentationen.

Arbete med egna mätinsamlingssystemet, READy, fortsätter. Nu har en förstärkningsantenn på fastighet, Väderleken, monterats.

Bosses Bygg, V Sjöstaden, sista huset ansluts under fredag 2 oktober. Nu är alla 8 flerbostadshus anslutna till fjärrvärme.

Scan Bygg, Hygrometern, V Sjöstaden kopplades in under onsdag 30 september.

HSB Brf Blomstra, Trädgårdsstaden, förberedelser gjorda för inkoppling av fjärrvärme, förlägger fjärrvärmerören under vecka 44. Skall ansluta 3 hus, 87 lgh.

Brf Leanderklockan, Trädgårdsstaden, ett av tre hus ansluts till fjärrvärmen under fredag 2 oktober - alla tre hus är nu anslutna till fjärrvärmen.

 

September: Några förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg V Sjöstaden, har anslutit ett hus till på Högtrycket, ett hus kvar.  HSB Brf Blomstra i Trädgårdsstaden skall anslutas, 3 hus, 87 lgh.

PostNords nya terminal i Öja Industriområde, har förberett med en fjärrvärme servis. Det samma gäller för Erlandsson Bygg i Öja Ind., kontor/industrilokal.

Antal fjärrvärmemätare i egna mätinsamlingssystemet, READy, fortsätter. Nu är ca 150 st i detta system. Arbete pågår med mätarbytesprocessen, problem med appen för MFU, lyckad test genomförd.

Ystad Rörtjänst AB påbörjar bytet av fjärrvärmemätare, ett 50-tal (de där vi inte får in något värde).

 

Augusti: Arbetet med att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy, fortsätter. För tillfället är ca 150 st anslutna.

Markarbete klart vid skolan i Västra Sjöstaden.

Fortsatta samtal med Erlandssons Bygg om fjärrvärmeanslutning av Postnord i Öja industriområde (kontor och industri).

 

Juli: PostNords nya terminal i Öja industriområde skall anslutas till fjärrvärme. Samtal förs med Erlandsson Bygg om anslutning.

Hanson Holding bygger en skola i Västra Sjöstaden. Den anslöts under tisdag 14 juli och under fredag 17 juli utfördes skumning. Markarbetet görs under måndag 27 juli.

Nu är ca 150 fjärrvärmemätare anslutna till vårt egna mätinsamlingssystem READy. Arbete pågår med mätarbytesprocessen, problem med appen för MFU, lyckad test genomförd.

 

Juni: Rekryteringsprocessen för vår nya drifttekniker är klar, personen börjar 17 augusti.

Förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg i Västra Sjöstaden och HSB Brf Blomstra i Trädgårdsstaden skall anslutas med 3 hus, 87 lgh.

Arbetet med att få över alla våra fjärrvärmemätare i ett eget mätinsamlingssystem, READy, fortsätter. För tillfället är ca 140 st anslutna till systemet.

Heimstadens fastigheter på Oskarsgatan och Maria Munthegatan är nu anslutna.

Riksbyggen skall bygga vid Disponentgatan, vårt arbete med att förbereda serviser till fastigheterna och svets av fjärrvärmerör i gatan är klart. 

Rekryteringsprocessen fortsätter, en kandidat är framtagen.

 

Maj: Intervjuer genomförda med kandidaterna till tjänsten som Drifttekniker.

Arbete pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare, på sikt, i ett eget mätinsamlingssystem, READy.

Annonsering för tjänsten som Drifttekniker har resulterat i att 3 kandidater är utvalda för intervju, tidpunkter bokade.

 

April: Inkoppling av villor på Norra och Västra Propellergatan, sammanlagt 10 st, är klara.

Riksbyggen skall bygga vid Disponentgatan, en dialog förs om serviser till husen,  fjärrvärme är med när gatan byggs om.

Saluhallen, allt är klart och återställt.

Mammut i Trädgårdsstaden skall ansluta 3 fastigheter, allt är klart för inkoppling inne i fastigheterna.

Arbete pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare, på sikt, i ett eget mätinsamlingssystem. En koncentrator är placerad i Köpingebro, på kommunens hus (taket).

 

Mars: Annonsering för Drifttekniker i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda.

Saluhallen, gräver för fjärrvärme under vecka 11.
Kopplades in under natten mellan torsdag och fredag den 13/3. Återställning sker fredag 27/3.

Arbete pågår för att få över alla våra fjärrvärmemätare, på sikt, i eget mätinsamlingssystem.

 

Februari: Annonsering för Drifttekniker är ute, orsak pensionering.

Mammut i Trädgårdsstaden skall ansluta 3 fastigheter.

Heimstaden, vill ansluta två större fastigheter till fjärrvärme, placerade på Oskarsgatan och Maria Munthegatan.

Ystads Rörtjänst AB utför installationer av fjärrvärmecentraler, har fått fler beställningar.

 

Januari 2020: Riksbyggen skall bygga vid Disponentgatan, fjärrvärme är med när gatan byggs om.

På Norra och Västra Propellergatan, har möte genomförts med kunderna. Arbete utförs nu under 2020.

Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg V Sjöstaden, Enrax Aulingatan och Bilprovningen. HSB Brf i Trädgårdsstaden skall anslutas, 3 hus, 87 lgh.

Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen, då är vi med, bygger en förstärkningsledning i gatan.

Ankargatan skall justeras, vi är med och frågar fastighetsägare. Ystad Industrifastigheter skall anslutas och Wahlgrens Fastigheter har gett positiva preliminära svar. Väntar på ett formell beställning.

Ystads Rörtjänst AB utför installationer av fjärrvärmecentraler, har fått fler beställningar.

 

December: Fr o m nu är fjärrvärmeproduktionen hållbar och fossilfri!

Två läckor åtgärdade som vi har haft i fjärrvärmenätet, dessa lokaliserades med hjälp av termografering (kamera som känner av temperaturskillnader och skapar en bild av detta).

Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

 

November: Ystads Rörtjänst AB utför installationer av 5 st fjärrvärmecentraler.

Grundström, Ystad Bostäder, påbörjar grävning för fjärrvärme till deras fastighet under V47, inkoppling V48.

Norra och Västra Propellergatan, sammanlagt 10 st som skall anslutas till fjärrvärmenätet, serviser. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan som skall fällas. Avvaktar.

Många förfrågningar om anslutning till fjärrvärmenätet, serviser. Bosses Bygg i Västra Sjöstaden, Enrax Aulingatan och Bilprovningen. HSB Brf i Trädgårdsstaden skall anslutas, 3 hus, 87 lgh.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1, är nu anslutna till fjärrvärmenätet, Dragongatan/Industrigatan. Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

Ankargatan skall justeras, vi är med och frågar fastighetsägare. Ystad Industrifastigheter skall anslutas till fjärrvärme och Wahlgrens Fastigheter har gett positivt preliminärt svar. Väntar på ett formell beställning.

6 st installationer av fjärrvärmecentraler är överlämnade till den nya entreprenören, Ystads Rörtjänst AB. 1 är utförd, resterande genomförs inom 1- 2 veckor.

 

Oktober: Avvaktar Länsstyrelsens svar för Norra och Västra Propellergatans anslutning till fjärrvärmenätet.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen fortsätter, vi bygger en förstärkningsledning i gatan.

För Ankargatan väntar vi på en formell beställning innan arbete kan påbörjas.

6 styck installationer av fjärrvärmecentraler ligger på vänt till den nya entreprenören, Ystads Rörtjänst AB. Dessa är överlämnade och installeras inom 1-2 veckor.

 

September: Norra och Västra Propellergatan, sammanlagt 10 st skall anslutas till fjärrvärmenätet. Möte genomfört med kunderna, avvaktar besked från kommunen, träd vid gatan skall fällas.

Fastigheter som skall byggas på Maskinisten 1, skall anslutas till fjärrvärme. Dragongatan/Industrigatan. Tankmobil ansluter en större lokal till fjärrvärmen.

Ombyggnad av Surbrunnsvägen, då är vi med, bygger en förstärkningsledning i gatan.

Ankargatan skall justeras, vi är med och frågar fastighetsägare, Ystad Bostäder och Wahlgrens Fastigheter, om anslutning till fjärrvärme.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2020-10-23

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo