Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Några av våra pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

November 2018: Grävning pågår i Gjuteriområdet för anslutning av Brf Götens lägenheter.

Fjärrvärmeledningen i hamnen (förstärkningsledningen) är klar, återställning pågår.

Oktober 2018: Förstärkningsledningen, DN 150, i hamnen kopplades in under måndag 22 oktober. Differenstryckmätningen i hamnen visade på bra värden, återstår att se effekten av denna ledning då vi har högre last på fjärrvärmenätet.

Gjuteriet Brf, grävning hos dem är igång, startade måndag 22 oktober. Arbetet uppdelat i 4 etapper, gäller ett 30-tal serviser. Preliminärt svetsning av första etappen under vecka 44.

Trädgårdsstaden: Fjärrvärmeledningen är nu inkopplad och drifttagen.

Fritidsbadet, i samband med ombyggnaden skall vi ta bort fjärrvärmemätningen och våra rör inne i fastigheten. Grävningen kommer starta under vecka 44.

Bejersgatan, Klostergatan, Tobaksgatan, Apostelgatan och Trumslagaregatan: Fjärrvärmerör in i fastigheter, serviser, grävning och svetsning.

September/oktober 2018: Kontroll av fjärrvärmecentraler utförs på bl a Cardellgatan och Stora Västergatan.

September 2018: Fler anslutningar till fjärrvärmenätet på Rödkålsgatan, Apostelgatan och Klostergatan.

Augusti/oktober 2018: Förstärkningsledningen, DN 150, pågår i hamnen, uppdelat i tre etapper (västra, mitten, östra). Grävning påbörjad måndag 27 augusti från det östra hållet. Östra och västra etapperna är klara, grävningen i mitten är klart, svetsning pågår. Planerar inkoppling av denna etapp under vecka 43.

2017/2018: Regementsgatan, i samband med ombyggnaden av gatan så har också fjärrvärmerören fått flyttas.

2017/2018: Trädgårdsstaden, i samband med den utbyggnad som sker i området följer fjärrvärmen med.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2018-11-12

Grön cirkel beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel nyheter