Miljöpolicy

Vår fjärrvärme är certifierad 

Vi ser det som vårt ansvar att ge invånarna i Ystads kommun en behaglig och säker värmetillförsel. Vi vill bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där flera kommande generationer kan leva och trivas. Som ett led i att ta vårt ansvar är Ystad Energis fjärrvärmeverksamhet ISO-certifierad enligt ISO 14 001.

Fjärrvärmeverksamhetens miljöpolicy >>

Publicerad 2020-09-11, Uppdaterad 2021-11-25

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång