Miljöpolicy

Vår fjärrvärme är certifierad

Vi ser det som vårt ansvar att ge invånarna i Ystads kommun en behaglig och säker värmetillförsel. Vi vill bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där flera kommande generationer kan leva och trivas. Som ett led i att ta vårt ansvar är Ystad Energis fjärrvärmeverksamhet ISO-certifierad enligt ISO 14 001.

Fjärrvärmeverksamhetens miljöpolicy >>

Publicerad 2018-09-11, Uppdaterad 2018-10-04

Beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel nyheter