Skall du gräva

Innan du börjar gräva i marken ska du informera dig om eventuella fjärrvärmeledningars sträckning där du tänker gräva. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet. Observera att våra fjärrvärmeledningar innehåller mycket hett vatten.

Kabelvisning är gratis - beställ minst 5 dagar innan

Var säker innan du börjar gräva, be om kabelvisning. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. Vi kommer gärna ut och visar var ledningarna ligger, självklart utan kostnad. Du bör också kontakta Ystads kommun, VA, Telia/Skanova, E.ON och eventuella andra ledningsägare innan du påbörjar ditt arbete.

Så här gör du:

Gå in på Ledningskollen och beställ kabelvisning.

Om olyckan varit framme

Felanmälan vardagar görs till kundservice 09.00-16.00: 0411-57 73 00.
Felanmälan övrig tid: 040-676 90 87 (går till SOS Alarm, de sätter dig i kontakt med Ystad Energis beredskapsledare som är i tjänst dygnet runt)

Publicerad 2020-09-04, Uppdaterad 2021-11-04

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång