Tjänster, priser och avtal

För att bli fjärrvärmekund behöver du ha ett vattenburet system för uppvärmning och bo i ett område som har fjärrvärme. Beställer du fjärrvärmeanslutning och installationspaket hos oss tar vi hand om och ansvarar för hela installationen. Glöm inte att ta reda på hos Skatteverket om du är berättigad till ROT-avdrag.

Beställ fjärrvärme

Att beställa fjärrvärme kan innebära olika delar, allt ifrån att i första steget göra en anslutnig till att byta sin fjärrvärmecentral. I vänstermarginalen ser du våra olika tjänster. Under respektive tjänst finns beställningsblankett.

Detta kostar fjärrvärme

Vi ansluter både nya och gamla hus och byter även ut annan energikälla, t ex oljepanna, mot fjärrvärmecentral. Vi arbetar ständigt för att ha ett konkurrenskraftigt energipris med god prestanda och miljövänligt bränsle.

Priser nedan är inklusive moms.

 

Kundkategori Villa Flerbostadshus, industri och övriga fastigheter
Pris för att ansluta till fjärrvärmenätet (fjärrvärmerör in i din fastighet)
Anslutningsavgift 31 250 kr
(m ROT 27 144 kr)
375 kr/kW x E*
(dock minst 31 250 kr)
Anslutningsavgift nyetableringsområden 18 750 kr 375 kr/kW x E*
(dock minst 31 250 kr)
Pris för att vi installerar en fjärrvärmecentral i din fastighet
Installation av fjv-central vid byte av värmekälla 35 500 kr
(m ROT 32 882 kr)
-
Pris för energin när du använder fjärrvärme som värmekälla
Fast årlig avgift 1 875 kr/år 4 125 kr/år
Energipris 78,125 öre/kWh -
Energiavgift, fast - 20,25 öre/kWh
(baserat på förra årets 
energiförbrukning korrigerat m energiindex)
Energipris april-oktober - 46,875 öre/kWh
Energipris november-mars - 61,875 öre/kWh

*E = byggnadens maximala effektbehov i kW för värme och varmvatten.

 

Ovan tabell för utskrift >>

Prisexempel från Energimarknadsinspektionen
(fjärrvärmepriser per förbrukning och kundkategori >> 

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2022-06-07

Driftinfo

 

Arbete på gång