Fjärrvärmepris och årliga avgifter

Pris privat

Den fasta årliga avgiften täcker kostnader för mätare, avläsning, debitering och övrig administration i samband med mätvärdeshanteringen.

Det årliga fjärrvärmepriset för villor är detsamma under hela året.
Pris inklusive 25% moms.

Villor (enfamiljsfastigheter)
• Fast årlig avgift 1 875 kr/år
• Fjärrvärmepris 77,5 öre/kWh

Pris företag

Den fasta årliga avgiften täcker kostnader för mätare, avläsning, debitering och övrig administration i samband med mätvärdeshanteringen.

Den fasta energiavgiften beräknas efter föregående års fjärrvärmeförbrukning i den berörda fastigheten (normalårskorrigeras med SMHI:s energi-index). 
Pris inklusive 25% moms.

Det årliga fjärrvärmepriset för övriga fastigheter är uppdelad i låg- och högsäsong.

Flerbostadshus, industri och övrig fastighet
• Fast årlig avgift 4 125 kr/år
• Fast energiavgift (hela året) 20,25 öre/kWh 
• Fjärrvärmepris (april-oktober) 46,25 öre/kWh 
• Fjärrvärmepris (november-mars) 61,25 öre/kWh

Publicerad 2018-09-18, Uppdaterad 2018-10-04

Beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel FJV arbete på gång

Grön cirkel nyheter