Fjärrvärmeanslutning

Detta är första steget när du vill få vår gröna sköna fjärrvärme eller förbereda för den. Vi bygger ut vår fjärrvärmenät hela tiden. För att se om du har möjlighet att ansluta, vänligen skicka in 'Förfrågan ansluta fjärrvärme' nedan. Informationen gäller både privat och företag.

Arbete på din fastighet

Arbetet innebär bl a att vi markerar var fjärrvärmerören (servisen) skall förläggas och vi gräver från gatan fram till din husvägg. Vi drar därefter in rören i din fastighet och återställer efter grävning. Synligt från insidan blir en bit av rören samt två ventiler. Därefter installeras fjärrvärmecentralen om så önskas eller avvaktar du ditt byte av värmekälla.

Fjärrvärmeanslutningens alla steg >>
Förfrågan ansluta fjärrvärme >>
(länk kommer inom kort, vänligen kontakta kundservice så länge 0411-57 73 00)

Pris privat

När du ansluter till vårt fjärrvärmenät betalar du en anslutningsavgift. I denna ingår att vi gräver på tomten, tar hål till rör och drar in dem. Vi återställer efter oss till befintligt skick. Priser inklusive 25% moms.

Villor

• Grundpris existerande villa 31 250 kr
• Med ROT-avdrag: 27 144 kr

• Grundpris villa nyetableringsområden 18 750 kr
• Nyetablerade villor har inte rätt till ROT-avdrag

Pris företag

När du ansluter till vårt fjärrvärmenät betalar du en anslutningsavgift. I denna ingår att vi gräver på tomten, tar hål till rör och drar in dem. Vi återställer efter oss till befintligt skick. Priser exklusive 25% moms.

Flerbostadshus, industri och övrig fastighet

• Nybyggnationer och befintliga byggnader: 300 kr x E (exkl. moms)
• E = byggnadens maximala effektbehov i kW för värme och varmvatten  
• Den lägsta avgiften att betala är alltid 25 000 kr (exkl. moms)

Publicerad 2020-09-18, Uppdaterad 2022-01-20

Beställ fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång