Service av fjärrvärmecentral

Du som har fått din fjärrvärmecentral installerad av Ystad Energi kan teckna serviceavtal. I dagsläget gäller denna tjänst enbart för dessa kunder.

Förlänger livstiden 

Mot en mindre månadssumma kommer vi hem till dig en gång per år och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Vi ser till att alla inställningar är korrekta och vi rengör filter för att förlänga livstiden på din utrustning. 

Under garantitiden på din fjärrvärmecentral får du som har serviceavtal med oss fria servicebesök om det skulle uppstå problem med anläggningen. Skulle det behöva bytas några reservdelar ersätter vi dessa utan kostnad. Behöver vi ersättas reservdelar efter garantitiden får du 25% rabatt på dessa (om du har serviceavtal).

Serviceavtal fjärrvärmecentral >>
Bilaga till avtalet med detaljer av innehållet >>

Publicerad 2018-09-18, Uppdaterad 2019-10-08

Beställ FJV

Grön cirkel driftinfo

Grön cirkel FJV arbete på gång

Grön cirkel nyheter