Frågor och svar


Effekt i det här sammanhanget är ett mått på hur mycket elenergi som du använder under en klocktimme.

Om du den 1 september startar en maskin som har en märkeffekt på 100 kW klockan 07.00 och slår av den 08.00 kommer du att få betala för 100 kW effekt (100 *71,20 kr = 7 120 kr i effektavgift i september månad).

Sverigekarta

Elnätsföretagen styrs till stor del av politiska beslut som tas inom EU och i Sveriges Riksdag. Vi har ett uppdrag att bidra till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Både lokalt i vårt elnätsområde, regionalt inom elområde 4 Malmö, nationellt inom Sverige och inom hela EU.

Ett sätt att stimulera våra kunder till att använda elnätet mer effektivt är att ha en prissättning som styr mot att man utjämnar elanvändningen över tiden. Det mest effektiva vore om alla kunder hade samma elanvändning under årets alla timmar. Då skulle vi kunna dimensionera ner elnätet och på så sätt kunna ha den lägsta möjliga elnätsavgiften. 

Om du vill veta mönstret på ditt företags elanvändning, kan du logga in på Mina Sidor.

Om du vill se det högsta effektuttaget behöver du under periodstorlek välja ”60-min värden”.

Bilderna nedan visar ett exempel på hur man kan se att januari månads högsta effektuttag på 50 kW inträffade den 6 januari mellan 11.00 och 12.00.

Det är det effektvärdet som kommer ligga till grund för faktureringen av januari månad.

 

Effektvarde diagram

Tabell effektavgift 2017

Den gamla säkringstariffen bygger på hur stor huvudsäkring som du har i din elcentral. Huvudsäkringens storlek begränsar ditt maximala effektuttag. Om du t ex har en huvudsäkring på 100 A (Ampere) har du haft möjlighet att ta ut ungefär 70 kW (kilowatt). Ledningar, kabelskåp, transformatorer och övriga elanläggningar i vårt lokalnät och i regionnät samt stamnät är dimensionerade så att de i detta fall skulle klara 70 kW och ditt abonnemang har därför medfört högre kostnader för oss än om du skulle haft en mindre huvudsäkring.

Möjligheten att ta ut 70 kW innebär inte att du som kund verkligen har gjort det. Vi på Ystad Energi känner inte till vilket effektbehov våra kunder har, eftersom det ofta förändras över tiden beroende på att verksamheten ständigt förändras.

Hittills har du alltså betalat för huvudsäkringens storlek och inte för hur stor del av elnätets kapacitet du verkligen använt.

Effektavgiften innebär att den fasta kostnaden som du inte själv kan påverka sänks till 7 100 kr exkl moms, för alla kunder som har en huvudsäkring mellan 80 och 200 A.

 

YE karta 2

Du behöver först sätta dig in i vilken effekt de olika maskinerna som du använder har, och översätta det till vad de kostar i effektavgift per månad. Varje kW kostar 71,20 kr i månaden.
Steg 2 blir att fundera över om du kan fördela elanvändningen över dygnet och inte köra alla maskiner samtidigt. Om man t ex har flera maskiner som ska värma upp något kan man kanske starta dem vid olika tillfällen för att minska effektuttaget i början av uppvärmningsprocessen.
Steg 3 kan vara att undersöka om det skulle vara lönsamt att installera en automatik som styr din elanvändning så att effektavgiften blir så låg som möjligt.


Publicerad 2020-08-20, Uppdaterad 2021-11-04

Driftinfo

 

Arbete på gång