Skall du gräva?

Innan du börjar gräva i marken ska du informera dig om eventuella ledningars sträckning där du tänker gräva. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet.

Kabelvisning är gratis - beställ minst 5 dagar innan

Var säker innan du börjar gräva, be om kabelvisning. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. Vi kommer gärna ut och visar var ledningarna ligger, självklart utan kostnad. Du bör också kontakta Ystads kommun, VA, Telia/Skanova, E.ON och eventuella andra ledningsägare innan du påbörjar ditt arbete.

Så här gör du:
Gå in på Ledningskollen och beställ kabelvisning.

Vill du ha en karta över våra ledningar är du välkommen att boka ett personligt besök hos oss på Fridhemsgatan 24. Var då beredd på att legitimera dig. Av säkerhetsskäl skickar vi inte ut kartor över vårt ledningsnät.

Om olyckan varit framme

Felanmälan vardagar 08.00-16.00: 0411-57 71 77
Felanmälan övrig tid: 040-676 90 87 (går till SOS Alarm, de sätter dig i kontakt med Ystad Energis beredskapsledare som är i tjänst dygnet runt)

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2019-05-16

Bla cirkel driftinfo

Bla cirkel arbete på gång

Bla cirkel nyheter