Anslutningsavgifter

Priserna för att ansluta till elnätet.

Huvudsäkring

Grundavgift inom tätbebyggt område

Grundavgift utanför tätbebyggt område 

Tilläggsavgift utanför tätbebyggt område per meter vid 201-600 m från anslutningspunkt 
16-25A

24 375 kr

24 375 kr

236,25 kr per meter 

 

Huvudsäkring

Grundavgift

Tilläggsavgift vid 
högre utbyggnads-kostnad än

Total anslutningsavgift 
35-63A

40 000 kr

60 000 kr

40 000 + överstigande del 
80A

41 938 kr

62 906 kr

41 938 + överstigande del  
100A

52 613 kr

78 919 kr

52 613 + överstigande del 
125A

65 956 kr

98 934 kr

65 956 + överstigande del 
160A

84 638 kr

126 956 kr

84 638 + överstigande del 
200A

105 225 kr

157 838 kr

105 225 + överstigande del 
250A

131 913 kr

197 869 kr

131 913 + överstigande del 
 315A  166 225 kr  249 338 kr 166 225 + överstigande del 
400A 211 213 kr  316 819 kr 211 213 + överstigande del

 

Delning av befintligt abonnemang           2 500 kr           
Tillkommande abonnemang i ex. flerbostadshus          2 500 kr
Utökning från 1-fas till 3-fas          2 500 kr

25% moms är inkluderat i priserna. 

Tillfälliga anslutningar (sk byggserviser) om högst 63A kostar 2 500 kr.
Tillfälliga anslutningar över 63A kostar 5 000 kr.
Priser för övriga anslutningar offereras separat, hör av dig till oss om du är intresserad av detta.

Här finner du en informationsbroschyr om att ansluta el om du vill veta mer.  

Publicerad 2018-08-17