Anslutningsavgifter

Priserna för att ansluta till elnätet.

Huvudsäkring

Grundavgift inom tätbebyggt område

Grundavgift utanför tätbebyggt område 

Tilläggsavgift utanför tätbebyggt område per meter vid 201-600 m från anslutningspunkt 
16-25A

24 375 kr

24 375 kr

236,25 kr per meter 

 

Tillfälliga anslutningar (sk byggserviser), om högst 63A          3 750 kr           
Tillfälliga anslutningar över 63A          6 250 kr           
Delning av befintligt abonnemang           2 500 kr           
Tillkommande abonnemang i ex. flerbostadshus          2 500 kr
Utökning från 1-fas till 3-fas          2 500 kr

25% moms är inkluderat i priserna. 
Priser för övriga anslutningar offereras separat, hör av dig till oss om du är intresserad av detta.

Här finner du en informationsbroschyr om att ansluta el om du vill veta mer.  

Publicerad 2018-08-17, Uppdaterad 2019-08-29