Privatpersoner och små företag

Elnätspriser för privatpersoner och små företag från 1 januari 2019

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang 16-63A består av 2 delar:

  • Fast avgift: Baseras på hur stor huvudsäkring du har
  • Rörlig avgift: Baseras på din verkliga elanvändning (kWh)

Tänk på att

  • Din elräkning förändras beroende på hur kallt eller varmt det varit under året (elvärme). Du får en högre elräkning på vintern och en lägre på sommaren.
  • Ytterligare en frys (eller annan eldriven hushållsapparat) ökar din elanvändning.
  • Nya hushållsapparater innebär i allmänhet mycket lägre elanvändning än gamla.

Huvudsäkringen sitter i ditt mätarskåp eller vid din mätartavla och kan vara mellan 16-63A. En lägenhet har 16A och en villa 16, 20 eller 25A. Detta framgår på din faktura. Taxa ES01 gäller endast för lägenheter i flerbostadshus med fler än 3 lägenheter.

 

YE_tabell pris privat o sma 181124

Angivna priser är inklusive moms, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift på totalt 71,875 kr per år. Statlig energiskatt på 41,38 öre per kWh tillkommer på ovanstående priser.

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2018-11-23

Elnätspriser 2019

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2019, privatpersoner och små företag.

Elnätspriser 2018

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2018, privatpersoner och små företag.