Effektabonnemang och större företag

Elnätspriser för effektabonnemang och större företag från 1 januari 2021

 

Elnätsavgiften för effektabonnemang 80-200 A baseras på 3 saker

  • Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i samma fasta avgift för 80–200 A.
  • En rörlig överföringsavgift som är knuten till din elanvändning i kWh
  • En effektavgift som speglar ditt högsta effektuttag i kW under månaden. Allt enligt din verkliga elanvändning, fjärravläst från din elmätare.

Tänk på att
Effektavgift innebär att du betalar för hur mycket just du använder av elnätets kapacitet. Ditt behov av effekt avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje sekund. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

 

Elnätsavgiften för effektabonnemang >200 A baseras också på 3 saker

  • Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i samma fasta avgift för >200 A
  • En rörlig överföringsavgift som är knuten till din elanvändning i kWh
  • En abonnemangsavgift som är beroende av hur stor effekt i kW du abonnerar på. Effektabonnemangets storlek finns redovisat

på varje faktura och överföringsavgiften blir kontinuerligt avläst från din elmätare, så att du bara betalar för den el du använt. Om du överskridit din abonnerade effekt tillkommer en avgift för överuttag som debiteras i efterskott.

Tänk på att
Försöka optimera nivån på din abonnerade effekt, så att du bara betalar för den kapacitet du planerar att utnyttja. Undvik avgiften för överuttag genom att ha marginal i ditt abonnemang. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

 

Tabell

 

Angivna priser är fasta, exklusive moms samt inklusive avgift till Elsäkerhetsverket, STEM och Sv Elberedskap (3 809 kr/år per abonnemang i HSP -10 kV och 53,75 kr/år per abonnemang i LSP 0,4 kV). Statlig energiskatt tillkommer på ovanstående priser.

Nätavgiften innehåller endast moms (25%) när det gäller skatter. Den debiteras 12 gånger per år med en verklig avläsning varje månad. Skulle du överskrida ditt effektabonnemang eller din reaktiva effekt (50% av effektabonnemanget) debiteras detta på årets 12:e räkning.

Tänk på att anmäla förändringar i ditt effektbehov i god tid för att slippa extra avgifter. Senaste datum för anmälan är den 30 november för påföljande år.

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2020-11-24

Elnätspriser 2021

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2021.

Effekt >>
Vindkraft >>

Elnätspriser 2020

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2020.

Effekt >>
Vindkraft >>

Elnätspriser 2019

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2019.

Effekt >>
Vindkraft >>

Elnätspriser 2018

Exakta priser och bestämmelser som gäller för elnätet 2018.

 

Driftinfo

 

Arbete på gång