Arbete på gång

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Pågående arbeten på elnätet i Ystad

Augusti 2018: Just nu jobbar vi bland annat med utbyte av en nätstation och elkabel i Edvinshem, nyexploatering för flerbostäder i Västra Sjöstaden och för nya företag vid det nya industriområdet nordost om staden, samt ny gatubelysning i det nya villaområdet i Nybrostrand.

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2019-06-18

Bla cirkel driftinfo

Bla cirkel arbete på gång

Bla cirkel nyheter