Arbete på gång

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Pågående arbeten på elnätet i Ystad

Maj: Servisdelning Neumans väg klart.

Kabelskåpsbyte och serviser Ekenäsgatan klart vecka 19.

Terrassen till station Vetegatan är färdig, väntar på stationen.

Vårt reservaggregat är på plats, kabeldragning blir klar under vecka 19, inkoppling troligen vecka 22.

Ny mellanspänningskabel mellan Dillgatan och Salladen på börjas vecka 21.

Ändring av gatubelysning i Ingelstorp och Kåseberga påbörjas vecka 20 och 21.

2 st fjärrvärmeserviser, en klar för svets vecka 21.

 

April 2020: Disponentgatan (kablar), Verkmästaren (kablar), Lokalanstalten (nätstation), Blåsborgsvägen (nätstation), Propellergatan (kablar), Lilla Östergatan (kablar) och Isotopen (nätstation).

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2020-05-08

Bla cirkel driftinfo

Bla cirkel arbete på gång

Bla cirkel nyheter