Elnatspriser 2018.jpg

Ändrade priser på elnätet

1 januari 2018 ändrades våra priser p g a ökade kostnader för regionnät och investeringar för ett ännu säkrare elnät. Här finner du prislistor för säkringskunder och effektkunder.

Detaljerad prislista för säkringskunder (privatpersoner och små företag)
Detaljerad prislista för effektkunder (större företag) 

Exempel på prisförändringen inkl. moms
- Lägenhet                                                  + 6,25 kr/månad
- Villa 16-25A utan elvärme                     + 13,75 kr/månad
- Villa 16-25A med elvärme                     + 21,25 kr/månad
- Småindustri 100 kW, 350 MWh/år       + 328,75 kr/månad

 

Publicerad 2016-11-29