Elnatets lev.sakerhet 180301.jpg

Hela 99,99% under 2017

Ystad Energis elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig från Vallösa i väster till Sandskogen i öster. Som en motorväg under staden transporteras elen tryggt och säkert hem till dig.

Under 2017 var elnätets leveranssäkerhet 99,99%
Ystad Energis främsta uppgift är att dygnet runt och året om, se till så att vårt elnät är driftsäkert. Att alla våra kunder har en trygg och säker elleverans hemma, på arbetsplatsen och på andra platser i samhället. Därför har vi t ex inga luftledningar kvar utan vi har grävt ner alla kablar i marken så att du som kund hos oss ska ha så få elavbrott som möjligt. 

Elleveransen till kommunens invånare säkerställer vi genom dagliga hjälteinsatser från våra medarbetare på fältet. Oavsett väderlek tryggar de elnätets funktion genom regelbundet underhåll, förebyggande förbättringar och snabba reparationer vid driftstörningar. 

Publicerad 2018-03-01, Uppdaterad 2018-08-22