Avbrottsinformation

Information om avbrottsersättning

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott varat under sammanhängande period om minst tolv timmar.

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd.

Information om elnätets leveranssäkerhet, felanmälan, kontaktuppgifter mm.

Publicerad 2016-05-11