Biobränsle.jpg

Liten film om biobränsle

Fjärr- och kraftvärme görs av det som blivit över och som annars skulle gå till spillo. Det gäller även biobränsle, som består av restprodukter från trä- och pappersindustrin. Vi berättar mer i en liten kort film.

Skog fälls inte för att eldas upp

Biobränslen har under en längre tid debatterats i Europa men länge var det ganska tyst här i Sverige. Nu har emellertid debatten blossat upp även här och tyvärr ser man ofta prov på missuppfattningen att skog fälls för att eldas upp.

Läs mer om hur Ystad Energi arbetar med biobränsle >>

 

Publicerad 2021-04-08, Uppdaterad 2021-06-28