Bredbandsrankning 180417.jpg

73% av hushållen har tillgång

Ystad ligger bra till i bredbandsranking baserad på statistik från Post- och Telestyrelsen. I Ystads kommun har 73% av hushållen nu tillgång till 100 Mbit/s eller mer, en ökning med 5% mot 2016.

Som kommunägt energibolag är vårt bidrag att göra vår kommun till en attraktiv plats att bo och verka i genom att underhålla och utveckla tjänster för energi och digital kommunikation. 2017 valde vi att fokusera på landsbygden mot Löderup, Bollerup, Sövestad, Svenstorp och Stora Köpinge. De återstående delarna av landsbygden kommer anslutas fram till 2020. 

- Ett ökat antal anslutningar är ett kvitto på att vårt engagemang ger resultat, berättar Jessica Fredson, VD på Ystad Energi. 

Fortfarande saknar ungefär 28% av svenskarna tillgång till snabbt bredband. Målet enligt den nationella bredbandsstrategin är att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek senast år 2020. 2017 hade 72% av Sveriges hushåll tillgång till bredband via fiber. I Ystad är motsvarande siffra 73%.

För mer information kontakta Jessica Fredson, VD Ystad Energi, 0411-57 71 90.

Publicerad 2018-08-21