Energiskatten höjs 1 januari 2020

Regeringen har beslutat att höja energiskatten med 0,6 öre per kWh exkl moms, från 34,7 öre/kWh till 35,3 öre/kWh. Ditt elnätsföretag fakturerar energiskatten via elnätsfakturan. Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt

Höjningen motsvarar ca 120 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 20 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.

Årliga höjningar av energiskatten

Från och med år 2020 har energiskatten indexerats. Det innebär att skatten kommer att följa det allmänna prisläget (KPI) och ska motsvara statens intäkter under 2018. Regeringen fastställer före november månads utgång den nya skattesatsen som ska tas ut för påföljande kalenderår.

Mer info>>

Publicerad 2020-01-08, Uppdaterad 2020-09-16