Fjärrvärmeläcka Blekegatan åtgärdad

Veckan före påsk upptäckte vi ett läckage i vårt fjärrvärmenät. Det slutade med att vi fick spärra av en del av Blekegatan och blottlägga rören. Ett litet hål på ca 3 mm hittades till slut. Anledningen är yttre påverkan, troligen av ett järnspett.

Status 8 april

Det är omöjligt att säga när skadan skett, men det skulle kunna ha skett i samband med den senaste ombyggnationen av Blekegatan. Genom ett litet hål i plasten som skyddar röret, har det kunnat tränga in vatten utifrån och på så vis har det rostat hål i järnröret. Nu är det åtgärdat och vi tackar för allas överseende.

Tidigare info

Större läckage
Förra veckan upptäckte vi att de läckte vatten från fjärrvärmenätet. Vi har felsökt men inte fått någon träff, därav måste vi gräva upp gatan under tisdag 30 mars. Den kommer vara avstängd till torsdag 1 april.

Då vi inte läcker ut fjärrvärmevatten i normalfallet misstänkte vi att det nu var ett större läckage. Med hjälp av en värmekamera lyckades vi detektera läckan. I fredags 26 mars grävde vi upp på stället där läckan var mest synlig. Det visade sig dock att läckan kom från ett annat ställe, misstänkt ställe blev på andra sidan gatan intill Österportskolan. Tyvärr fick vi inte heller någon träff här. Det betyder att det någonstans under Blekegatan, mellan dessa två skarvar, finns en läcka.

Gator avstängda
Imorgon tisdag 30 mars gräver vi upp gatan och på onsdag kommer vi stänga av för att byta fjärrvärmeröret. Gatan kommer vara avstängd mellan tisdag 30 mars och torsdag 1 april för att vara framkomlig igen till påsk. Vi hoppas ni har förståelse för vad denna olägenhet i trafiken medför. Tack.

 

Fjärrvärmeläcka Bleke

Fjärrvärmeläcka Bleke

 

 

 

Publicerad 2021-02-05, Uppdaterad 2021-04-20