Carina_&_Görgen-104_färdig.jpg

Oförändrade fjärrvärmepriser 2021

Vår fjärrvärme är 100% förnybar sedan december 2019. Vi är glada över att priset för den under 2021 är oförändrat sedan förra året. Det gäller alla kundkategorier.

Lägst pris i Skåne

I Nils Holgersson-undersökningen för 2020 är Ystad Energis fjärrvärmepris det lägsta i Skåne och vår förhoppning är att det förblir så också under 2021.

Se våra priser >>

100% förnybar

Vår fjärrvärme är 100% förnybar sedan december 2019. Vi vill ge ett stort tack till all våra fjärrvärmekunder som har gjort ett val för ett hållbart och fosilfritt uppvärmningssätt.

Publicerad 2020-12-15, Uppdaterad 2021-01-18