Rörliga priset justeras

Fjärrvärmepriset justeras från 1 mars 2020 med +5 kr/MWh eller +0,5 öre/kWh. Detta gäller alla kundkategorier och orsaken är bl a högre bränslekostnader på skogsflisen.

Lägst pris i Skåne

I Nils Holgersson-undersökningen för 2019 var Ystad Energis fjärrvärmepris det lägsta i Skåne och vår förhoppning är att det förblir så också under 2020. Det pris som justeras nu är alltså vårt rörliga pris, +5 kr/MWh eller +0,5 öre/kWh (exkl moms).

100% förnybar

Vår fjärrvärme kommer att vara 100% förnyelsebar från 1 januari 2020. Stort tack till all våra fjärrvärmekunder som har gjort ett val för ett hållbart och fossilfritt levnadssätt.

Publicerad 2019-12-11, Uppdaterad 2020-01-10