Ystad_Påsk_2021-96.jpg

Oförändrade fjärrvärmepriser 2022

Vi är glada över att priset för vår fjärrvärme förblir oförändrat även under 2022. Detta gäller alla kundkategorier. Mycket glädjande tycker vi!

Lägst pris i Skåne

I Nils Holgersson-undersökningen för 2021 är Ystad Energis fjärrvärmepris åt igen det lägsta i Skåne.

Se våra priser >>

100% förnybar

Vår fjärrvärme är 100% förnybar sedan december 2019. Vi vill ge ett stort tack till all våra fjärrvärmekunder som har gjort ett val för ett hållbart och fosilfritt uppvärmningssätt.

Publicerad 2021-11-22, Uppdaterad 2022-01-05