Ystad_energi_vår_2019-9.jpg

Nytt avdrag för grön teknik 2021

Det här länge tisslats och tasslats om ett ’grönt rot’ som ska ersätta det statliga investeringsstödet för solceller på 20% av investeringskostnaden. Nu är det klart och fr o m årskiftet gäller 15% för solceller samt 50% för laddbox och energilager.

Dessa avdrag kan du göra

15% för solceller - nätanslutet solcellssytem
50% för laddbox - laddningspunkt till elfordon
50% för energilager - system för lagring av egenproducerad energi

När stöd blir avdrag blir det också både lättare och säkrare för dig som vill satsa på grön och förnybar energi och i förlängningen vara med och bidra till klimatomställningen. Här är fyra fördelar med det nya avdraget:
 
1. Avdrag direkt på fakturan
Solcellsstödet och stöd för laddbox och lager, var du tvungen att ansöka om hos Boverket eller Länsstyrelsen. Det slipper du nu. Du slipper också kö- och väntetid. Det gröna avdraget fungerar nämligen precis som ROT- och RUT-avdragen: Det görs direkt på fakturan för utrustning/installation.
 
2. Garanterat avdrag - ingen osäkerhet
För solcellsstödet fanns en viss pott pengar varje år. Tog potten slut innan din ansökan hunnit fram i kön var det otur och detsamma som inget stöd, förrän kanske nästa år. Med avdrag direkt på fakturan slipper du sväva i ovisshet om huruvida du kommer att få hjälp med dina kostnader eller inte.
 
3. Avdrag för både arbete och material
Tidigare kunde du välja mellan solcellsstöd och ROT-avdrag. De flesta valde stödet, då ROT-avdraget bara gäller kostnad för arbete, inte material. Det nya gröna avdraget däremot gäller både arbete och material.
 
4. Avdrag flera gånger
Med det tidigare investeringsstödet har du bara kunnat få bidrag en gång. En nackdel för den som vill bygga ut sin solcellsanläggning efter en tid, eller kanske satsa på en ny till garaget för att kombinera med när det är dags för elbil. Det gröna avdraget kan du göra flera gånger.

Det nya avdraget gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Maxnivån för det gröna avdraget är 50 000 kronor per person och år.

Företag och bostadsrättsföreningar

Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. För kommuner, företag och bostadsrättsföreningar kvarstår ett statligt stödsystem där det från och med 1 januari 2021 är möjligt att söka investeringsstöd om 10%. Möjligheterna att få ett sådant stöd under 2021 ser dock i praktiken ut att vara små: De 260 miljoner kronor som regeringen avsatt i sin budget kommer antagligen till allra största del gå åt till ansökningar som redan gjorts och är i kö.

Mer info hos Solcellskollen >>

 

Publicerad 2021-01-01, Uppdaterad 2021-03-29