Förändringar i bidrag till solceller

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att datumet för när installationerna av solceller eller eneriglager senast ska vara slutförda, är framflyttad från 31 december 2020 till 30 juni 2021.

Gäller dem som redan ansökt om bidrag

Denna ändring gäller för de privatpersoner och företag som ansökt om installationsbidrag. Detta då Covid 19-pandemin har gjort att många planerade installationer av solceller och energilager har försenats. Många hade annars riskerat att inte hinna bli färdiga med installationerna innan årsskiftet, vilket tidigare var ett krav för att få stöd.

Ansökningsstopp

Samtidigt införs ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Det gör att den som vill ha chansen att ta del av det nuvarande investeringsstödet på 20% behöver skicka in sin ansökan senast 7 juli 2020. Investeringsstödet för solceller och stödet för energilager kommer enligt ett förslag som regeringen remitterat att ersättas med ett skatteavdrag från 2021, men detta gäller enbart för privatpersoner, så som det går att utläsa av förslaget i dagsläget.
 
Mer info om att ansöka om investeringsstöd finns hos Energimyndigheten >>

Publicerad 2020-06-23, Uppdaterad 2020-11-12