Fiberanslutning 180529.jpg

Förmodad prishöjning uteblir

Priserna för anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad beräknades att höjas från 1 juli 2018. Enligt nytt beslut är priset oförändrat tills vidare.

Priserna för anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad beslutades 2010 då utbyggnaden till slutkunder startade. De förutsättningar som rådde på marknaden då fick styra priset. En prishöjning var väntad till 1 juli 2018 men enligt nytt beslut kvarstår nuvarande priser, se nedan. Välkommen med din beställning.

 

Typ av fastighet

Situation

Fastig-hetsägare

Anslutningsavgift (SEK inkl. moms)

Betala allt

Villa, gård eller radhus

Ett antal samtidiga anslutningar

Privatperson

25 000 kr

Villa, gård eller radhus

Nybyggnadsområde med minst 10 fastigheter

Privatperson

15 000 kr

Villa, gård eller radhus

Gemensam gruppanslutning till sammanslutning av villor eller gårdar

Sammanslutning av privatpersoner

25 000 + 1000 kr/bostad
Begär offert!

Lägenhet  i flerbostads-hus eller lokal i företags-hotell

Gemensam gruppanslutning till flerbostadshus eller företagshotell

Juridisk person

25 000 + 1000 kr/bostad eller lokal
Begär offert!

Företag

Fastighetsägaren beställer anslutningen

Juridisk person/ Enskild firma

20 000 kr (ex moms)

Publicerad 2016-09-20