Nätstation_2.jpg

Utbyte nätstation vid Saltsjöbaden

För att ha driftsäkra anläggningar och kunna leverera el med så lite störningar som möjligt, byter vi ut nätstationer runt om i kommunen. På bilden testas relä-skydd, dessa skyddar anläggningen vid fel, löser ut vid en viss felström inom en bestämd tid. Skydden fungerar som en säkring. Jobbet beräknas vara klart innan jul.

 

 

Nätstation Saltan

Publicerad 2020-11-12