Ny stödansökan för Stadsnätet

Öppet Stadsnät jobbar just nu med en ny ansökan om landsbyggsstöd.

Öppet Stadsnät jobbar med en ansökan om stödmedel för utbyggnad på landsbygden i Ystad kommun. Det kommer att utgå brev till de fastigheter i kommunen som är berörda av stödansökan. Om du är intresserad av att läsa brevet gör du det här.

Publicerad 2016-09-08, Uppdaterad 2016-09-13