Betala via bankgiro 181105_2.jpg

Plusgirot stängs inom kort

I och med bankbyte kommer vårt postgiro att försvinna och vi går över till endast bankgiro. Vänligen ändra i dina betalningsrutiner (bankgiro 5011-6417). Tack för hjälpen!

Har du autogiro eller e-faktura?
Då behöver du inte göra något, dina betalningar har redan
automatiskt gått över till bankgiro.

YEAB postit

Publicerad 2018-11-23, Uppdaterad 2018-12-19