Släck för vår enda planet

Denna lördag släcker vi som en manifestation för att uppmärksamma klimatkrisen och bevarandet av den biologiska mångfalden. Det är viktigt att alla är med och hjälper till, gör du?

Supermiljöåret 2021

Under detta år kommer världens ledare fatta flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden. Var med och släck som en symbolhandling på Earth Hour - världens största miljömanifestation - torsdag 27 mars 20.30-21.30 - för att tillsammans med miljontals andra världen över skicka en signal till planetens ledare att agera.

Alla kan hjälpa till

Earth Hour har blivit mycket mer än att släcka. Du kan göra stor skillnad för planeten genom små och stora förändringar i din vardag. Du kan t ex avstå pappersfakturan, börja källsortera, cykla till jobbet eller köpa fossilfri el. Huvudsaken är att vi tillsammans tar ansvar för vår planet, för den har vi bara en av.  

Vi måste ta hand om vår planet - tillsammans

Under Earth Hour visar vi på hur klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter - och hur naturen kan lindra effekten av klimatförändringar. Vi visar hur maten och vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter. Och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut? Det kommunicerar vi under årets Earth Hour.

Mer info >>

Handla mer hållbart >>

 

Earth Hour biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earth Hour olika grader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earth Hour stoppa klimatkrisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2020-12-21, Uppdaterad 2021-03-29