YEAB_solceller pris 180427_1100x400.jpg

Årets anläggning 2017

Vi är mycket stolta och glada över att i veckan ha blivit tilldelade Solenergipriset för solfångarna på Ystad Arena.

Ystad Energi tilldelades priset som ’Årets Anläggning 2017’ för Ystad Arena.
Motiveringen från juryn löd:

'Precis som solcellsanläggningar ansluts till vårt elnät går det att ansluta en solvärmeanläggning till ett fjärrvärmesystem. Lösningen har utvecklats och genererad solvärme kan användas såväl för att förbättra en fjärrvärmeansluten byggnads energiprestanda som för att säljas till andra fjärrvärmekunder. Anläggningen på Ystad Arena, som uppförts utan ekonomiskt stöd, är ett utmärkt exempel på hur solvärme kan användas i fjärrvärmesystem - nationellt och internationellt.'

Läs mer: Solenergipriset 2017

 

Solenergipriset 2017 utdelning

Publicerad 2018-08-21