Ystad_Påsk_2021-167.jpg

Funderar du på ett timbaserat avtal?

Då kommer din kostnad påverkas av hur förbrukningen fördelas under dygnets olika timmar. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal är att du kan påveverka ditt elpris genom att styra förbrukningen till de timmar på dygnet med lägre elpriser.

Att tänka på med timbaserat avtal

Har du teknik som anpassar din elförbrukning utifrån elprisets utveckling och en flexibel energianvändning kan det vara en idé att teckna ett timprisavtal, exempelvis om du har möjlighet att styra laddningen av din elbil till de timmar på dygnet med lägre pris. Det finns dock fallgropar. Om du inte har möjlighet att aktivt följa upp din elförbrukning och kostnad per timme bör du inte välja denna typ av avtal. Minskas inte förbrukningen när elpriset är högt kommer kostnaden att öka jämfört med om du har ett traditionellt månadsbaserat rörligt avtal.

För att hantera de timmätta värdena kan elnätsföretaget behöva en viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen, vilket kan påverka tidpunkten för när ditt timprisavtal kan börja tillämpas.

Läs mer hos Energimarknadsbyrån >>

Publicerad 2021-09-28, Uppdaterad 2021-10-13