Elnätet levererade med 99,985%

Du är berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen.

Under 2018 var elnätets leveranssäkerhet fortsatt hög

Ystad Energis elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig från Vallösa i väster till Ystad Sandskog i öster. Vår uppgift är att dygnet runt och året om, se till så att vårt elnät är driftsäkert. Att alla våra kunder har en trygg och säker elleverans. Därför har vi t ex inga luftledningar kvar utan vi har grävt ner alla kablar i marken så att du som kund hos oss ska ha så få elavbrott som möjligt. 

Läs mer i vår flyer >>

Publicerad 2019-04-29, Uppdaterad 2020-09-16