Arbete på gång

Mer fiber åt folket! Vi arbetar ständigt med förtätning och vill självklart ha så många Ystadbor och företag anslutna till vårt snabba och stabila Öppna Stadsnät som möjligt. Här nedan kan du se ett urval av våra arbeten.

Pågående arbeten i Öppet Stadsnät

Hösten/Vintern 2021: Vi kommer att efteransluta fastigheter i Löderup under hösten och vintern. Det berör större delarna av Löderups by samt ett enstaka fastigheter utanför Löderup.

I Nybrostrand kommer vi att koppla in fastigheter i nybyggnationsområdet, detta sker löpande under kommande tid.

Efteranslutningar i Kåseberga kommer bli anslutna, dessa är spridda över hela Kåseberga.

Efteranslutningar i Löderups Strandbad, vi kommer köra en höst-drive som vanligt och försöka koppla in de fastighter som har beställt.

Nybyggnationsområde Svarte, vi håller på att koppla in de nya fastigheterna som byggs i det nya området, sker löpande i samband med att byggnations blir klart.

Efteranslutningar på Ingelstorps Byväg blir anslutna under hösten.

Publicerad 2021-03-01, Uppdaterad 2021-10-12