Arbete på gång

Mer fiber åt folket! Vi arbetar ständigt med förtätning och vill självklart ha så många Ystadbor och företag anslutna till vårt snabba och stabila Öppna Stadsnät som möjligt. Här nedan kan du se ett urval av våra arbeten.

Pågående arbeten i Öppet Stadsnät

Sommar 2022: Vi håller just nu på med nybyggnation i Svarte, Nybrostrand och Trädgårdsstaden.

På Dammgatan och Teatergränd förtätar vi vårt fibernät med efteranslutningar.

Publicerad 2021-03-01, Uppdaterad 2022-05-24