Villa och gård

Det är hög tid att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala fiberteknik. Ett höghastighetsnät byggt på fiber bidrar till att höja marknadsvärdet på villan, något som enligt mäklarbranschen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Med fiber från Öppet Stadsnät i Ystad kan du fritt välja tjänster bland flera leverantörer av TV, bredband och telefonitjänster.

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd för anslutning av villa eller gård. Du betalar bara denna avgift en gång, för själva anslutningen. Därefter betalar du enbart för de tjänster som du använder.

Beställer du fiber till en existerande villa eller gård kan vi i de flesta fall erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften. Läs mer om detta på beställningsblanketten.

Grundpris

• Existerande villa eller gård: 25 000 kr - beställ
• Villa i nybyggnadsområde (minst 10 hus): 15 000 kr - beställ

Anslutning landsbygden

Utbyggnadskostnaden är i genomsnitt 50 000 kr.
Ystad Energi verkar för att hela kommunen ska leva och söker därför stödmedel så att även fastigheter utanför tätort kan få snabb förbindelse med omvärlden. Du som kund har samma anslutningsavgift - 25 000 kr - oavsett var i kommunen du bor. Med stödmedlen ges en unik möjlighet att jämna ut förutsättningarna mellan stad och land och gör boendet lika attraktivt oavsett var det är.

När kan jag anslutas?

Det beror på utbyggnaden och antal beställningar i ditt område. 
Läs mer och bläddra i foldern Vad händer när jag beställt Öppet Stadsnät?

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Till dig som är villa- eller gårdskund i tätort eller större by, förlägger vi tomrör fram till din tomtgräns. Vi blåser fiberkabel ända fram till fastigheten, monterar en fiberterminal inomhus, svetsar och driftsätter densamma (kräver standard 230v uttag). Felavhjälpning och uppdatering av fiberterminalen ingår, när och om det skulle bli nödvändigt. 

Fastighetsägaren ansvarar själv för grävning på tomten och håltagning i huset där man önskar få fiberterminalen monterad. Ni får fiberrör kostnadsfritt av oss, till biten ni gräver själv. Ingår gör även fiberterminalen.

Om utbyggnaden sker på landsbygd där stödmedel kan användas, ingår grävning på egen tomt.

Fördelar och möjligheter

• Snabbare internet
• Datorprogram användas i 'internet-molnet' istället för att ha dem i egna datorn
• Distansarbete med samma prestanda som på plats
• Automatisk backup via nätet
• Bredbandstelefoni som sänker dina telefonkostnader
• Möjlighet att utveckla nya affärsrelationer
• Egna tjänster, webbserver, filserver, e-handel, supportforum
• Serverdrift och övervakning
• Larm och säkerhet
• Styrning, övervakning och datainsamling

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-02-16

Beställ Öppet Stadsnät

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo